Nepiemēros domes lēmumu par atbrīvojumu no pašvaldības mantas nomas maksas

Šā gada 2. aprīlī Ministru kabinets izdevis noteikumus Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka papildu kritērijus krīzes skarto nozaru komersantiem, lai pašvaldības kā iznomātājs tiem drīkstētu piemērot nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu.

Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta noteikumi ir augstāka juridiska spēka normatīvais akts, Alūksnes novada domes 26. martā pieņemtais lēmums par krīzes skarto nozaru uzņēmumu īslaicīgu atbrīvošanu no pašvaldības mantas nomas maksas netiek piemērots un tas tiks atcelts tuvākajā domes sēdē.

Minētajos Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka iznomātājs var piemērot nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja komersants vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30%, bet, ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019. gada martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30%, salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu apmēru no saimnieciskās darbības laika periodā līdz 2020. gada 29. februārim;

2) komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro;

3) komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;

4) komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content