ALŪKSNES PII “SPRĪDĪTIS” – PIRMIE EKOSKOLU VĒSTNIEKI LATVIJĀ - Alūksnes novads

ALŪKSNES PII “SPRĪDĪTIS” – PIRMIE EKOSKOLU VĒSTNIEKI LATVIJĀ

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks  22. septembrī, plkst. 11:00 – 13:00, tiešraidē, Vides izglītības fonda Facebook platformā: https://www.facebook.com/videsfonds/
Šogad jau 183 izglītības iestādes saņem Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā.

Alūksnes PII “Sprīdītis” ir pirmie un šobrīd vienīgie Latvijā, kas ieguvuši augstāko Ekoskolu novērtējumu – Vēstnieku statusu. Apbalvošanas pasākumā piedalīsies iestādes Ekoskolas koordinatore Anta Apine un Ekopadomes locekle, skolotāja Sanita Strakša.

Ekoskolu programma ir plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā katru gadu apvieno ap 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 59 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Šis gads skolām iesākās ar lielu izaicinājumu. Pavasaris, kas tradicionāli ir Ekoskolu programmas aktivitāšu īstenošanas ziņā ražīgākais periods skolām, nāca ar mācību iestāžu slēgšanu un izglītības procesa īstenošanu attālinātā režīmā. Prieks, ka Ekoskolas, par spīti negaidītajiem apstākļiem, spēja atrast radošus veidus kā turpināt īstenot aktivitātes, atklājot arī jaunas iesaistes iespējas, vairāk līdzdarbojoties ģimenēm un vietējai kopienai. Šo aspektu gribētu turpināt attīstīt arī turpmāk. Izglītības iestāžu skaits, kas vēlas pievienoties Ekoskolu programmai ar katru gadu aug, attiecīgi vēlamies veicināt arī kvalitātes celšanu programmā. Attiecīgi šogad viena izglītības iestāde saņems pirmo Ekoskolu vēstnieku apbalvojumu, kas ir augstākais līmenis Ekoskolu programmā. Šajā mācību gadā visas izglītības iestādes, kas iesaistītas Ekoskolu programmā, darbosies pēc jaunas, uzlabotas pieejas, veicinot arī jaunās kompeteņču pieejas ieviešanu, kā arī aizvien vairāk ieraugot Ekoskolu programmu kā instrumentu sekmīgākai savas skolas izvirzīto mērķu īstenošanai.“

Informāciju sagatavoja: Ekoskolu programmas koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv , Agnese Lorence, agnese@videsfonds.lv, Alūksnes PII “Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jomā Anta Apine

Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2020. gadā” ietvaros.

Skip to content