Zinību dienas pasākumi Alūksnes novada skolās

 • Pededzes pamatskolā Zinību dienas pasākums 1. septembrī, pulksten 9:00 ārā pie skolas.
 • Alūksnes novada vidusskolā Zinību dienas pasākums 1. septembrī pulksten 10:00 ārā pie skolas.
 • Zinību diena Malienas pamatskolā:

Pulksten 9:00 klases stunda

Pulksten 9:30 svinīgais pasākums skolas iekšpagalmā

 

 • Alūksnes pilsētas sākumskolā Zinību dienā paredzēta klases audzinātāja stunda vienas klases ietvaros. Dažādi laiki, par tiem vecākus informē klases audzinātāja.
 • Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā:

            10:30 klases stunda

            11:15 svinīgais pasākums pie skolas akmens

 

 • Zinību dienas pasākums 1. septembrī Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā notiks pulksten 11:00 pie skolas.
 • Zinību dienas pasākums plānots pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijasēkas 

10.-12. klasēm pulksten 10:00

7.-9. klašu skolēniem un pedagogiem pulksten 11:00 

 

 • Zinību dienas pasākums Bejas pamatskolā pulksten 9:00 pie skolas svinīgā līnija. Lietus gadījumā pasākums notiks klašu telpās.
 • Ziemeru pamatskolā septembra svinības pie skolas pulksten 9:00.
 • Strautiņu pamatskolā  Zinību diena 1. septembrī pulksten 9:00 ārā pie skolas.
 • Alūksnes Mūzikas skolas Zinību diena notiks trešdien, 1. septembrī pulksten 15:00 skolas pagalmā (Jāņkalna 38)

Lietus gadījumā aktuālā informācija tiks nosūtīta vecākiem uz e-saziņas līdzekļiem (stundu pirms Zinību dienas pasākuma)

 • Alūksnes Mākslas skolas septembra pasākums notiks pulksten 13:30 pie skolas objekta “Katrīna”.

Lietus gadījumā, sekot informācijai skolas mājaslapā www.aluksnesmakslasskola.lv.

Skip to content