Ziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu - Alūksnes novads

Ziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu

1. Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. Gadam grozījumu 1. Redakcija publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tika nodota saskaņā ar Alūksnes novada domes 2021. gada 27. maija lēmumu Nr. 139 “Par Alūksnes novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

2. Publiskās apspriešanas laiks tika noteikts no 2021. gada 9. augusta līdz 2021. gada 8. septembrim.

3. Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju bija iespējams iepazīties elektroniskā veidā Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un portālā geolatvija.lv, izdrukas veidā – Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas pirmajā stāvā, Klientu apkalpošanas centrā.

4. Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2021. gada 18. Augustā Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielajā zālē. Bija paredzēts, ka publiskā apspriešana notiks brīvdabā Alūksnes pilssalā, bet, slikto laikapstākļu dēļ un pamatojoties uz to, ka personām, kas reģistrējās sanāksmes līdzdalībai, bija derīgi COVID-19 sertifikāti, tika pārcelta uz iekštelpām. Par publiskās apspriešanas sanāksmes vietas maiņu reģistrētās personas tik informētas personīgi, kā arī tika izvietoti paziņojumi sociālajos tīklos un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 6 institūciju atzinumi bez iebildumiem un 5 institūciju priekšlikumi teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidošanai.

Priekšlikums – pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.2. apakšpunktu, Alūksnes novada domei pieņemt lēmumu pilnveidot Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam gorījumu 1. redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem (tos izvērtējot) un publiskās apspriešanas rezultātiem.

PIELIKUMI

Skip to content