Strautiņu pamatskola iesaistījusies projektā par skolēnu labbūtības stiprināšanu - Alūksnes novads

Strautiņu pamatskola iesaistījusies projektā par skolēnu labbūtības stiprināšanu

Strautiņu pamatskola iesaistījusies projektā par skolēnu labbūtības stiprināšanuStrautiņu pamatskola aktīvi piedalījās projektā “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Alūksnes novadā”, kura mērķis ir skolēnu labbūtības stiprināšana, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz jauniešu psihoemocionālo veselību. Šī projekta realizācijai tika iegūti 1000,00 EUR.

2021. gada 5. novembrī tika realizēts pirmais projekta pasākums – tikšanās ar speciālistu, mediķi Ligitu Podziņu Zoom platformā.

13. novembrī Strautiņu pamatskola organizēja Zoom platformā tikšanos ar speciālisti – fizisko aktivitāšu treneri Ingūnu Dovgāni. Nodarbībā trenere stāstīja par veselīgu dzīvesveidu ietekmējošiem faktoriem, kustību nozīmi ikdienā, par iespējām atbrīvoties no satraukuma, veicot vienkāršus vingrojumus, par lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Ingūna Dovgāne nodarbības dalībniekus iesildīja, sniedza teorētiskas zināšanas, izkustināja vingrojot un pabeidza nodarbību ar praktiskiem padomiem, kā izvairīties no kļūdām, veicot dažādus vingrojumus. Trenere paspēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem gan par motivāciju sportot, gan mīļākajiem sporta veidiem, pat par savu attieksmi pret dzīvniekiem un Latvijas gadalaikiem. Nodarbību vadot, viņa paslavēja, uzmundrināja un uzsmaidīja katram no gandrīz 90 dalībniekiem.

Zoom nodarbībā aktīvi darbojās gandrīz visi Strautiņu pamatskolas skolēni un skolotāji, bija arī daži vecāki un, protams, jaunākie brāļi un māsas. Par prieku piedalīties šajā aktivitātē liecina arī tas, ka pēc tehnisku problēmu rašanās nodarbības beigu daļā, gandrīz visi pieslēdzās atkārtoti un turpināja vingrot, bet tērzētavā bija sarakstīti paldies vārdi gan vadītājai, gan dalībniekiem – pratām paslavēt sevi un citus.
29. novembrī tika realizēts trešais pasākums skolā klašu grupās 5., 6., 7., 8., 9. klasei. Mūs apciemoja Strautiņu pamatskolas absolvente, psihologa asistente Agate Mūrniece. Visas dienas garumā viņa vadīja komandas saliedēšanās uzdevumus. Darbojoties kopā, vajadzēja izkļūt no vientuļas salas, no faktiem gūt vajadzīgo, lai atrisinātu jautājumu par obelisku, sadarboties, lai palīdzētu sev un citiem, sarunāties nepasakot vārdu. Mērķis šīm aktivitātēm bija saliedēt komandas, saprast, kas var traucēt un palīdzēt, lai klase būtu saliedēta, redzēt, cik sarunāšanās, komandas darbs, katra idejas un iejušanās var palīdzēt kopējai klases atmosfērai. Klašu grupas kopā ar skolotāju Ilzi Ludvigu veidoja plakātus pēc nodarbībām, kuri vēlāk apskatāmi un izlasāmi tikko izveidotajā skolēnu pašpārvaldes dalībnieku radošajā telpā.

10. decembrī ceturtā aktivitāte 5.-9. klašu jauniešiem – Zoom tikšanās ar psihologa asistenti Agati Mūrnieci, lai uzzinātu teorētisko pamatojumu iepriekšējā nodarbībā veiktajam. Tika aktualizēti tādi aspekti kā motivācija, paradumu mainīšana stresa un mobinga seku mazināšanai. Izglītojamajam jāapzinās, ka ir jārūpējas pašam par sevi.

No oktobra vidus tika realizēta apjomīgākā iniciatīvu projekta aktivitāte “Labbūtības ceļakarte skolas īstenošanai”, kur 5.-9. klašu jaunieši piedalījās skolas vides labiekārtošanā. Tika izremontēta kāpņu telpa no 2. uz 3. stāvu un tai piegulošie kāpņu laukumi. Bija noderīgas tikšanās ar speciālistiem meistariem, kas ar saviem padomiem un piemēru mācīja darbus. Paldies aktīvākajiem skolēniem Madarai Jaunzemai, Katrīnai Napalkovai, Reinim Kozilānam, Raivim Žīguram, Markusam Venslavam, Ivaram Masingam, Jānim Ludvigam, Adrianam Drelniekam, Valteram Grūbem, Edgaram Magaziņam un Aivijai Vadinskai. Foto un video par projekta gaitu apstrādā Evelīna Jaunslaviete un Ilze Ludviga. Informācija par projekta īstenošanu ir lasāma arī Strautiņu pamatskolas mājaslapā.

Noslēguma pasākums projektam notika 22. decembrī Strautiņu hokeja laukumā, kur Covid-19 apstākļu dēļ varēja tikties vienkopus grupā tikai 20 cilvēki. Tikai aktīvākie projekta īstenošanas skolēni tika aicināti piedalīties saliedēšanās aktivitātē, kuru vadīja Una Tomiņa. Notika sportiskas aktivitātes un pateicības visiem projekta brīvprātīgā darba dalībniekiem.

Projekta “Labbūtības ceļakartes” aktivitāšu īstenošana
Strautiņu pamatskolā realizētāja Ilze Ludviga

Skip to content