Jaunlaicenes muižas parkā šopavasar stādīs jaunus kokus un krūmus

Jaunlaicenes muižas parkā šopavasar stādīs jaunus kokus un krūmusJaunlaicenes muižas parkā pēc ziemas atsākti koku kopšanas darbi, lai paspētu tos veikt, kamēr putni nav uzsākuši ligzdošanu.

Atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda projektā “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” plānotajam, ir sakopti 47 koki, kas atrodas parka A zonā (galvenajā laucē) – septiņu ozolu aplis, liepu aleja un koku rinda gar lauces malu. Arboristi sakopa arī pelēkā riekstkoka vainagu un šobrīd tam tiek gatavots pielāgots balsts.

Koku vainagu kopšanu veica SIA “LABIE KOKI” arboristi, kas izvērtēja katra koka stāvokli un izvēlējās tam nepieciešamos vainaga kopšanas darbus, lai uzlabotu koku ilgmūžību un to vizuālo stāvokli, kā arī drošību apmeklētājiem. Atsevišķiem kokiem veikta smaguma centra pārvietošana, noņemot vairāk zarus kādā pusē, vai vainaga samazināšana, lai koku padarītu noturīgāku pret vēja brāzmām. Turklāt šo koku kopšana ir nozīmīga dabas daudzveidības saglabāšanai, jo uz parka koku stumbriem aug vairākas aizsargājamas sūnu un ķērpju sugas.

Aprīļa beigās, maijā projektā paredzēta 40 koku, vairāk nekā 450 krūmu un parka rožu stādīšana šajā parka daļā, lai atjaunotu dabas daudzveidību un kādreizējo parka sugu dažādību atbilstoši izstrādātajam Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskajam plānam.  

Jaunlaicenes muižas parkā šopavasar stādīs jaunus kokus un krūmus Jaunlaicenes muižas parkā šopavasar stādīs jaunus kokus un krūmus

Skip to content