Turpināsies darbi Miera ielā - Alūksnes novads

Turpināsies darbi Miera ielā

Turpināsies darbi Miera ielāJūlijā Alūksnē sākās Miera ielas pārbūve – ir nofrēzēts vecais asfaltbetona segums un augusta pirmajā nedēļā būvdarbi turpināsies – plānots uzsākt apauguma noņemšanu ielas malās un paredzētos demontāžas darbus.

 

Iedzīvotāji pagājušās nedēļas laikā vērsās pašvaldība ar jautājumu, kādēļ pēc asfaltbetona seguma nofrēzēšanas neturpinās būvdarbi. Jāuzsver, ka asfaltbetona frēzēšanai ir nepieciešama speciāla tehnika, kuras pieejamību būvnieks iepriekš plāno un saskaņo ar citiem objektiem, kur arī šādi darbi nepieciešami. Tādēļ arī var rasties īslaicīga pauze starp frēzēšanu un nākamajiem secīgajiem būvdarbiem, kā tas bija Miera ielā.

 – Pēc vecā asfalta nofrēzēšanas būvnieks ielu nolīdzināja un, lai mazinātu putekļu veidošanos, ir veicis arī ielas seguma atputekļošanu. Atvainojamies apkaimes iedzīvotājiem un autovadītājiem, kas pārvietojas pa Miera ielu, par zināmām neērtībām, taču būvniecības procesā ar tādām jārēķinās – iela nebūs tik ātri izbraucama kā pirms pārbūves un automašīnu novietošana ielas malās būs ierobežota. Aicinām autovadītājus ievērot izvietotās ceļa zīmes un braukt ar būvdarbu zonā atļauto ātrumu, – saka projekta vadītāja, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

 

Gan pašvaldība, gan būvuzņēmums darīs visu iespējamo, lai ielas pārbūve iespējami mazāk kavētu cilvēku plūsmu uz kapiem pirmssvētku dienās un pašā kapusvētku dienā, tomēr zināmi sarežģījumi autobraucējiem var būt. Tādēļ pašvaldība aicina visus, kam tas ir iespējams, uz kapusvētkiem no pilsētas centra doties kājām pār Tempļakalna gājēju tiltu vai pa taku gar ezera krastu, vai arī izmantot bezmaksas papildu sabiedriskā transporta reisus, kas kursēs 7. augustā no pulksten 9.00 līdz 15.00 maršrutā Autoosta-Kapsēta-Autoosta.

 

Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju jautājumi par to, kādēļ projekta realizācija sākta pirms kapusvētkiem. Te jāskaidro secība, kā pašvaldība nonāca līdz iespējai uzsākt projekta īstenošanu.

Šī gada 16. februārī pašvaldība saņēma uzaicinājumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegt investīciju projektus mērķdotācijas saņemšanai. 8. martā pašvaldība iesniedza investīciju projektu mērķdotācijas saņemšanai. 31. maijā ar Ministru kabineta rīkojumu tika apstiprināts saraksts par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem. Tikai pēc tam pašvaldība varēja parakstīt vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par valsts budžeta finansējuma saņemšanu projekta īstenošanai.

Būtiski, ka šī vienošanās nosaka – 2022. gadā ir jāizlieto 65% no piešķirtā finansējuma. Secīgi pēc tam pašvaldība varēja noslēgt būvdarbu līgumus, sakārtot visas nepieciešamās formalitātes būvdarbu veikšanai un saplānot darbu secību. Līdz ar to darbus uzsākt ātrāk nebija iespējams. Situācija ceļu būvē un tehnikas pieejamības grafiki ir saspringti, tādēļ nebija iespējams darbus sakārtot tā, ka tie tiktu uzsākti tikai pēc kapusvētkiem.

 

Kā jau pašvaldība ir informējusi, Miera ielas pārbūvei ir izstrādāti divi būvprojekti. Pirmais no tiem paredz Miera ielas posmā no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu un Melnuma ielas pārbūvi, savukārt otrais ietver Miera ielas posmu no krustojuma ar Melnuma ielu caur Lielo kapu teritoriju līdz ielas galam un funkcionālajam savienojumam no kapu teritorijas līdz Tempļakalna ielai.

 

Šim Alūksnes novada pašvaldības augstas gatavības investīciju projektam ir piešķirts valsts budžeta finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumu Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 11. punktu.

 

Būvprojektu autors SIA “Global Project”, būvdarbus veic SIA “ACBR”, būvuzraudzību nodrošina SIA “RoadLat”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content