Informācija par transporta kustības ierobežojumiem pagastos

Ziemera pagasta pārvaldes informē, ka ar 07.05.2018. ATCELTS 26.03.2018. rīkojums Nr. ZIPP/1-4/18/10 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Ziemera pagastā”.


Ilzenes  pagasta pārvalde informē, ka no 15.05.2018. ATCELTS satiksmes ierobežojums transportlīdzekļiem ar faktisko masu  3.5 tonnas pa pašvaldības autoceļu: Jaunzemi-Zvirgzdiņi (posmā Darbnīcas – Zvirgzdiņi).

Tālrunis informācijai- 25779981.


Jaunalūksnes pagasta pārvalde informē, ka ar 14.05.2018. tiek atcelts 26.03.2018. rīkojums Nr. JPP/1-4/18/13 “Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunalūksnes pagastā.


 

1. Sakarā ar ceļu rūguma perioda izbeigšanos, ATCELT satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem Pededzes pagasta teritorijā ar 08.05.2018.

2. Noteikt, ka ar šī rīkojuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 26.03.2018. rīkojums Nr.PPP/1-4/18/10 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz autoceļiem pavasara šķīdoņa periodā Pededzes pagastā.


Ziemera pagasta pārvaldes informē, ka ar 07.05.2018. ATCELTS 26.03.2018. rīkojums Nr. ZIPP/1-4/18/10 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Ziemera pagastā”


Ar 11.05.2018. atcelt Alsviķu pagasta pārvaldes 21.03.2018. rīkojumu Nr. APP/1 – 4/18/9 ,,Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu”.


Ilzenes  pagasta pārvalde informē, ka no 08.05.2018. ATCELTI satiksmes ierobežojumi transportlīdzekļiem ar faktisko masu  3.5 tonnas pa pašvaldības autoceļiem: Liepiņi – Jaunzemi, Ezerslokas – Baltiņš, Onti – Mežvidi.

Tālrunis informācijai- 25779981.


Mārkalnes pagasta pārvaldes informē, ka ar 07.05.2018. ATCELTS 27.03.2018. rīkojums Nr.MRPP/1-4/18/26 “Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi klimatisko apstākļu ietekmē uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā”.


Jaunannas pagasta pārvalde informē, ka ar 08.05.2018. tiek atcelti 26.03.2018. noteiktie transporta kustības ierobežojumi uz Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļiem.


Annas pagasta pārvalde informē, ka ar 08.05.2018. tiek atcelti 26.03.2018. noteiktie transporta kustības ierobežojumi uz Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļiem.


Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka ar 08.05.2018. tiek atcelti 26.03.2018. noteiktie transporta kustības ierobežojumi uz Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļiem.


ATCELT ar 02.05.2018. Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītājas 26.03.2018. rīkojumu Nr. JLPP/1-4/18/10 “Par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Jaunlaicenes pagastā”.


Informācija par transporta kustības ierobežojumiem.

ATCELT ar 25.04.2018. Veclaicenes pagasta pārvaldes 27.03.2018. rīkojumu Nr. VPP/1-4/18/12 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem pavasara šķīdoņa periodā Veclaicenes pagastā”.


Liepnas  pagasta pārvalde informē, ka , sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem laika apstākļiem , ar 03.04.2018.  noteikti transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem: Muiža-Aizupe , Doktas-Viķerova , Muiža-Adamova ,Adamova-Liepusala ,Franciskopole-Kavaci, Liepna-Saides ,Strauti-Upmala, Polsas- Surikava .
Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas.
Minētie ierobežojumi neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:
–  operatīvajiem transportlīdzekļiem;
–  transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Tālrunis informācijai- 26437421


Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi klimatisko apstākļu ietekmē uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā.
Pamatojoties uz Mārkalnes pagasta pārvaldes 27.03.2018. rīkojumu, no 03.04.2018. ir ierobežota kustība transportlīdzekļiem ar kopējo massu 3,5 tonnas pa šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā – Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas; Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas; Zemesbanka-Lielāsgāršas; Siļķene-Zīles; Ezīšava-Mārkalne; Blekteskalns-Ceļmalas; Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene; Vuķi-Ezerkalns; Blekteskalns-Mežmaļi; Lielliepas -Mikalītes; Ezīšava – Dekšņi; Cirakalns – Silmalu krustojums; Sviestagārša – Augupurvs; Silmalu krustojums – Silmalas.


Jaunlaicenes pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem laika apstākļiem ar 27.03.2018. noteikti transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem: Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns, Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja, Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja, Šļukumi-Stiliņi-Rēveļi, Majorskola-Vārņi, Šļukums-Auguļi-Jenši, Jaunlaicene-Kambari-Grūbe. Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas. Minētais ierobežojums neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem,  transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Tālrunis informācijai- 29489910


Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem pavasara šķīdoņa periodā Veclaicenes pagastā

Pamatojoties uz 19.01.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. apakšpunktu un 14.punktu, saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 145.punktu, ņemot vērā klimatiskos apstākļus,

 1. NOTEIKT ar 29.03.2017. šādus satiksmes ierobežojumus uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Veclaicenes pagastā:
 Autoceļa nosaukums Satiksme ierobežota posmā Ierobežojuma veids (t)2.
1. Krustiņi – Palpierkalns 1,50 4,60 3,5
2. Dzintari – Cīņas 0,00 4,12 2,5
3. Sauleskalns – Lauciņi 0,00 4,20 2,5
4. Korneti – Slokas 0,00 3,00 3,5
5. Vidzemes šos. – Avoti 0,00 0,38 2,5
6. Bārdaskrogs – Paiķi 0,00 1,10 2,5
 1. NOTEIKT, ka šī rīkojuma 1.punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” vai pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.
 2. noteikt, ka, lai veiktu saskaņojumu ar pašvaldību par maršrutu pa kuru tiek pārvadāts svaigpiens, iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, pievienojot karti ar iezīmētu maršrutu, transportlīdzekļa, ar kuru tiek pārvadāts svaigpiens, tehniskās pases kopija.
 3. noteikt, ka satiksmes plūsmu visiem transportlīdzekļiem atjaunot pēc nelabvēlīgo klimatisko apstākļu un ceļu rūguma perioda izbeigšanās.

Zeltiņu pagasta pārvalde informē, ka ar 2018.gada 3.aprīli pa autoceļiem Grēveles-Ciemgaļi, Lejnieki-Lielpaldi un Rožukalns-Ziemeļi aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2,5 tonnas.


“SIA “Rubate” informē, ka ar 2018.gada 3.aprīli pa autoceļu Ieviņas-Laimiņas aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2,5 tonnas.


Ilzenes  pagasta pārvalde informē, ka no 27.03.2018. uz 2017./2018.gada ziemas/pavasara šķīdoņa periodu tiek ierobežota satiksme transportlīdzekļiem, kuru faktiskā masa pārsniedz 3,5 tonnas, uz šādiem  Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Ilzenes pagastā: Jaunzemi-Zvirgzdiņi (ceļa posmā Darbnīcas- Zvirgzdiņi), Liepiņi – Jaunzemi, Ezerslokas – Baltiņš un Onti – Mežvidi.

Tālrunis informācijai- 25779981.Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Ziemera pagastā

 Pamatojoties uz 19.01.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. apakšpunktu un 14. punktu, saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”145. punktu, ņemot vērā klimatiskos apstākļus,

 1. noteikt ar 26.03.2018. šādus satiksmes ierobežojumus uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Ziemera pagastā:
 

Ziemera pagasts

Satiksme ierobežota

 posmā

Ierobežojuma veids
1 Rijukalns – Vengerski 0,00 3,94 7t
2 Jaunzemi-Odiņi 0,00 2,89 3,5
3 Māriņkalns-Karva 0,00 4,18 7t
4 Māriņkalns 0,00 0,40 3,5
5 Ziemeri – Alsviķi (V384) 7.751 8.436 3.5
6 Vistaskalns – Svārupi 0,00 1,54 3.5
7 Pamatskola-Priedulejas 1,08 3,44 3,5
8 Doktas – Tāleši – Ratenieki 0,00 4.592 3,5
9 Indrāni- Blūmji – Gailīši 0,00 2.976 3,5
10 Ziemeri-Murati 0,00 2,13 3,5
11 Birži-Bleteskalns 0,00 1,17 3,5
12 Atvases-Ziemeļnieki 0,00 0,57 3,5
13 Stūrīši-Ziemeri 0,00 0,56 3,5
14 Stūrīši-Elisi 0,00 2,69 3,5
15 Stāmeri-Liepkāji 0,00 1,15 3,5
16 Ziemeri-Šļukums 0,00 4,89 3,5
17 Priedulejas-Šķersti-Maltavnieki- Putrenieši 0,00 2,66 3,5
18 Šļukums-Māriņkalns 0,00 2,60 3,5
19 Pamatskola-Metumi 0,00 1,11 3,5
20 Jakumi-Pušpuri 0,00 0,42 3,5
21 Pils ceļš 0.00 0.29 3.5
22 Sauleskalns – Anti 0.00 0.727 3.5
23 Ķauķi – Ozoliņi 0.00 1.17 3.5
24 Šļukums – Jāņkalni – Ignašas 0.00 0.831 3.5
 1. NOTEIKT, ka šī rīkojuma 1. punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” vai pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.
 2. NOTEIKT, ka lai veiktu saskaņojumu ar pašvaldību par maršrutu pa kuru tiek pārvadāts svaigpiens, iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, pievienojot karti ar iezīmētu maršrutu, transportlīdzekļa, ar kuru tiek pārvadāts svaigpiens, tehniskās pases kopija.
 3. NOTEIKT, ka satiksmes plūsmu visiem transportlīdzekļiem atjaunot pēc nelabvēlīgo klimatisko apstākļu un ceļu rūguma perioda izbeigšanās.

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz  Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem  Malienas pagastā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties pavasara  klimatisko apstākļu dēļ,  ar 26.03.2018. ierobežot transportlīdzekļu satiksmi uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas :

Nr.p.k. Autoceļa nosaukums Autoceļa īpašuma kadastra numurs Posma garums, km
1. Tomsona pagrieziens – Sebežnieki 3672 002 0092 5.63
2. Ponkulene – Sviestiņi 3672 001 0037 001 3.463
3. Miezīša ceļa gals – Baltaissils 3672 004 0043 001 6.98
4. Kaķi – Lenkava 3672 002 0097 0.65
5. Kūderi – Lauziņi 3672 003 0071 001 1.289
6. Vējiņi – Šķeleci 3672 003 0120 001 0.98

 

Minētie ierobežojumi neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:
–  operatīvajiem transportlīdzekļiem;
–  transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.


Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz  Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem  Jaunalūksnes pagastā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties pavasara  klimatisko apstākļu dēļ, saskaņā ar Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 26.03.2018. rīkojumu Nr.JPP/1-4/18/13, ar š.g. 26.martu ierobežota transportlīdzekļu satiksme, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas,  uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunalūksnes pagastā:

Nr.

p.k.

Autoceļa nosaukums Autoceļa īpašuma kadastra numurs Posma garums, km
1. Upeskakts – Līgotņi 3656 001 0098 3.791
2. Bundzene – Matisene 3656 005 0072 4.00
3. Karitāni – Paideri 3656 008 0196 3.117
4. Kanaviņas – Lejasšķinķi 3656 008 0194

3656 008 0070

5.55
5. Kolberģis – Karitāni 3656 003 0146

3656 009 0156

3656 009 0089

3.59
6. Dudas – Paideri

 

3656 008 0191

3656 008 0208

3656 008 0192

3656 008 0206

3656 008 0109

4.32
7. Strunķene – Laines 3656 010 0268 3.43
8. Jaunzemi – Karitāni

 

 

3656 010 0269

3656 009 0082

3656 009 0090

2.46
9. Garjuri – Nikolska 3656 004 0148 0.60
10. Zariņi – Lenkava 3656 014 0062

3656 014 0008

3656 014 0063

1.536
11. Beja – Cukurkalni 3656 010 0304 0.67

 

Minētie ierobežojumi neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:

 • operatīvajiem transportlīdzekļiem;
 • transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka klimatisko apstākļu dēļ,  lai novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus ar 26.03.2018. tiek noteikti satiksmes ierobežojumi transporta līdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuriem ass slodze pārsniedz 2.5 tonnas pa sekojošiem pašvaldības autoceļiem Alsviķu pagastā: Strautiņi-Rebenes-Luki; Līvkalni-Nēķene; Alsviķi-Līvkalni; Apes ceļš-Celenski-Buliņš-Nēķene; Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš; Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki; Zeltiņu ceļš-Dišleri-Burtnieki; Strautiņu ceļš-Brīdaki-Silaktu ceļš; Gulbenes ceļš-Dukāni-Janikāni; Strautiņi-Silaktis-Rezaka; Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers”

Tālrunis informācijai- 26611353.


Annas pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem ar 26.03.2018. tiek noteikti transporta kustības ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem: Anna – Varžupuriņš, Anna – Kantorkrogs, Kalnāji – Kantorkrogs, Tarlapi – Kazradzi, Teikas – Vējiņi, Atte – Lejas. Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas.


Jaunannas pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem ar 26.03.2018. tiek noteikti transporta kustības ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem: Jaunanna – Guldupji, Vecais ceļš, Arāji – Alksnīši, Dziļlejas – Kaijas, Rūķīši – Svari, Rūķīši – Gribažas, Jaunanna – Eizentāle, Jaunanna – Semani, Ievedne – Aizpure, Gundegas – Augstāsala, Centrs – Jaunzemi, Centra iela. Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru slodze uz ass pārsniedz 3.5 tonnas.


Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem ar 26.03.2018. tiek noteikti transporta kustības ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem: Ermiķi – Letes, Lūkuži- Gotlupi – Nāzupi, Cempji – Malaci, Ate – Augstiekalni- Niedras, Žagatas – Cempji, Lauķi – Jāņkalni, Vāverkalns – Egles. Pa šiem ceļiem aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas.


Ilzenes  pagasta pārvalde informē, ka no 13.03.2018. uz 2017./2018.gada ziemas/pavasara šķīdoņa periodu tiek ierobežota satiksme transportlīdzekļiem, kuru faktiskā masa pārsniedz 3,5 tonnas, uz šāda Alūksnes novada pašvaldības autoceļa Ilzenes pagastā: Jaunzemi-Zvirgzdiņi (ceļa posmā Darbnīcas- Zvirgzdiņi).

Tālrunis informācijai- 25779981.


Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz autoceļiem pavasara šķīdoņa periodā Pededzes pagastā

 

Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus,

NOTEIKT šādus satiksmes ierobežojumus no 03.04.2018.:

 1. Aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem ar kopējo masu 3.5 tonnas pa šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Pededzes pagastā:
  Kūdupe-Kapsēta, Čistigi-Zagorje, Čistigi-Skaliņš, Pededze-Naumova, Ķurši-Kapsēta, Orlīši-Boiņica, Zabolova-Bīberi-Bairīši, Zabolova-Rudzīši, Stuborova-Šeļehova, Pļevna-Stuborova, Ponkuļi-Puncene, Kūdupe-Vokica, Kūdupe-Pļitka, Ķurši-Gundegas, Vjazina-Muratovs, Vjazina-Sterženova, Rūķi-Krustceles, Naumova-Brūklenāji.
 2. Satiksmes plūsmu visiem transportlīdzekļiem atjaunot pēc ceļu rūguma perioda izbeigšanās.

Autoceļā Čistigi-Zagorje visu gadu pastāv masas ierobežojums 3.5 tonnas  tiltam pār  Kūdupes upi.

 

ATCELTIE IEROBEŽOJUMI

 

Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka ar 09.03.2018. atcelti 04.12.2017. noteiktie transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem Cempji – Malaci un Ate – Augstiekalni – Niedras.


Ilzenes pagasta pārvalde informē, ka no 20.03.2018. ATCELTS satiksmes ierobežojums transportlīdzekļiem ar faktisko masu 3.5 tonnas pa pašvaldības autoceļu Jaunzemi-Zvirgzdiņi (posmā Darbnīcas – Zvirgzdiņi).

Tālrunis informācijai- 25779981.


Skip to content