Veikti uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu pārbūves sagatavošanās darbi - Alūksnes novads

Veikti uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu pārbūves sagatavošanās darbi

Attēlā redzamas izbūvējamā autotransporta stāvlaukuma aprises Jāņkalna ielas malā pie dzelzceļa stacijas
Evitas APLOKAS foto

Alūksnē šoruden ir uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” īstenošana. Tā ietvaros tiek izbūvēts ūdensvada sacilpojums Merķeļa industriālās ielas zonai, kā arī veikti primārie sagatavošanās darbi ielu pārbūvei.

 Šī projekta mērķis ir veicināt otras lielākās Alūksnes rūpnieciskās apbūves zonas attīstību. Ieguldījumi infrastruktūrā dos iespēju paplašināt uzņēmējdarbību projekta teritorijā, kurā komersanti apliecinājuši 25 jaunu darbavietu izveidošanu un finanšu ieguldījumu uzņēmējdarbības paplašināšanā ne mazāk kā 1,2 miljonu EUR apmērā. 

Projekta ietvaros nozīmīgu pārbūvi piedzīvos vairākas ielas un to posmi. Saskaņā ar SIA “Belss” izstrādāto būvprojektu pārbūvēs Merķeļa ielu un Uzvaras ielu visā to garumā, kā arī Latgales ielas posmu no Dārza ielas līdz krustojumam ar Kanaviņu un Uzvaras ielām, ietverot arī minēto krustojumu. Savukārt pēc SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta darbi ritēs Jāņkalna ielā no krustojuma ar Tālavas ielu un Brīvības ielā no krustojuma ar Jāņkalna ielu līdz Merķeļa ielai. Ielu pārbūvi veic SIA “8CBR” par līgumcenu 3 053 108,78 EUR. Būvuzraudzību nodrošina SIA “RS Būvnieks”.

Šoruden, pateicoties labiem laika apstākļiem, bija iespēja paveikt pirmos ielu pārbūves darbus Jāņkalna, Brīvības, Merķeļa, Uzvaras ielu malās, kā arī plānotajā automašīnu pie dzelzceļa stacijas, kur tika noņemta augsnes virskārta. Pārējā nozīmīgākā pārbūves darbu daļa notiks nākamgad. Pārbūves laikā izbūvēs lietus ūdens kanalizāciju, atjaunos apgaismojumu un ierīkos to vietās, kur tā pašlaik nav, tajā skaitā brauktuves pāriešanas vietās, lai nodrošinātu drošu un ērtu pārvietošanos iedzīvotajiem un stacijas apmeklētājiem. Esošos gaismekļus nomainīs uz energoefektīviem LED gaismekļiem, ieklās jaunu ielas segumu un izbūvēs ietves.

Jāņkalna un Brīvības ielu pārbūve

Pie dzelzceļa stacijas jau šobrīd ir redzamas aprises plānotajam automašīnu stāvlaukumam, ko varēs izmantot kā iedzīvotāji, tā apkārtējo uzņēmumu klienti un Bānīša stacijas ekspozīcijas apmeklētāji. Lai šajā apkaimē organizētu autotransporta novietošanas iespējas, Jāņkalna ielas malā pie stacijas šķūņa izbūvēs stāvvietas vieglajam autotransportam, kā arī autobusiem. Turpat būs arī apgriešanās vieta nākotnē plānotajam elektrovilcieniņam.

Pēc pārbūves būs satiksmes organizācijas izmaiņas Merķeļa ielas posmā no Uzvaras līdz Brīvības ielai. Tas sliktās pārredzamības dēļ kļūs par vienvirziena ielu, kur satiksme būs organizēta virzienā no Uzvaras ielas uz Brīvības ielu.

Būtiskas izmaiņas piedzīvos arī Uzvaras un Latgales ielas. To pārbūve plānota divās kārtās – vienā kārtā būs Uzvaras iela līdz krustojumam ar Latgales un Kanaviņu ielu un otrā – Latgales iela no Dārza ielas un krustojums ar Latgales un Kanaviņu ielām. Arī šajās divās ielās plānota brauktuves un ietves seguma pārbūve, ielu apgaismojuma atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Jāuzsver, ka būtiski izmainīsies Latgales, Kanaviņu un Uzvaras ielas krustojums – tas iegūs jaunu konfigurāciju, un mainīsies arī galvenā ceļa virziens, kas turpmāk plānots maršrutā Uzvaras – Latgales iela.

Viens no projekta ietvaros veicamajiem darbiem ir arī ūdensvada sacilpojuma izbūve, lai nodrošinātu ūdensapgādes nepārtrauktību Merķeļa ielas mikrorajonā. Tas būs nozīmīgs ieguvums gan apkaimes iedzīvotājiem, gan šajā pilsētas teritorijā esošajiem uzņēmumiem. Ūdensvada sacilpojumu saskaņā ar SIA “ECOLAT” izstrādāto būvprojektu izbūvē SIA “Woltec” par līgumcenu 41 237,54 EUR, būvuzraugs IK “Āre Pilds”.

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Skip to content