Turpinās būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā

 Alūksnē turpinās būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā un tās apkārtnē.

 Šobrīd aktīvi notiek būvniecība ēkas 1. stāvā – izbūvē elektroapgādes tīklus, veic apdares darbus, maina apkures sistēmu, pārbūvē grīdas un lietus ūdens kanalizācijas izvadus zem pirmā stāva grīdas (četrstāvu ēkas daļā), kā arī izbūvē jauno ieejas mezglu, kas atradīsies pārveidotajā foajē.

 Projekta ietvaros siltina administratīvās ēkas fasādi, jumta un pamatu konstrukcijas, uzlabo iekšējās komunikācijas – ūdensapgādi un kanalizāciju, elektroapgādi, siltumapgādi, ventilācijas sistēmu. Apjomīgākā pārbūve iekštelpās notiek 1. stāva foajē un lielajā zālē, savukārt kabinetos četrstāvu ēkas daļā veikta ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas papildināšana, izbūvēta jauna apkures sistēma un nomainīti gaismekļi. Kosmētiskais remonts kabinetos, stāvu kāpņu telpās un gaiteņos projektā nav paredzēts.

 Lai sekmētu vides pieejamību, izbūvēs pacēlāju, kas apmeklētājiem nodrošinās ērtāku piekļuvi visām iestādēm, kas atradīsies ēkas četru stāvu daļas pirmajā stāvā, kā arī Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram, ko izbūvēs līdztekus šī projekta īstenošanai un to finansē par valsts budžeta un pašvaldības līdzekļiem.

 Ārpus ēkas pabeigta visu inženiertīklu būvniecība, notiek teritorijas labiekārtošanas darbi, vairākās vietās taps jauni košumkrūmu un koku stādījumi. Daļēji ir izveidoti bruģētie celiņi un galvenais laukums, uz kura arī turpmāk būs iespējams novietot automašīnas. Laukumu varēs izmantot arī pasākumiem. Turpinās fasādes siltināšanas darbi ēkas ziemeļu pusē.

 Projekta mērķis ir samazināt ēkas uzturēšanas izdevumus, paaugstinot tās energoefektivitāti. Projekta rezultātā administratīvās ēkas primārās enerģijas gada patēriņš samazināsies par 257,97 MWh/gadā, kā arī siltumnīcefekta gāzu apjoms par 58,57 t CO2/gadā.

 Projekta kopējās izmaksas 2 651 905,78 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 309 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 358,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2 326 546,95 EUR. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.