Pašvaldība pārdos SIA “AP Kaudzītes” kapitāldaļas

 Alūksnes novada dome 25. jūlija sēdē pieņēma lēmumu pārdot pašvaldībai piederošās SIA “AP Kaudzītes” kapitāla daļas. Par daļu pārdošanu balsoja desmit no klātesošajiem 14 deputātiem, 1 atturējās, pret balsoja 3 deputāti.

 SIA “AP Kaudzītes” apsaimnieko atkritumu poligonu Litenē Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kura sastāvā ietilpst Alūksnes novads kopā ar citiem 9 novadiem. Alūksnes novada pašvaldībai pieder 7144 sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” 28,226% no tās pamatkapitāla, ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību 28 EUR. Kopš 2011. gada pašvaldība nav saņēmusi no sabiedrības dividenžu maksājumus.

  Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, pašvaldībai ir jānodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, taču pašvaldību komercdarbība atkritumu apsaimniekošanas nozarē neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem, kad publiska persona var darboties privāttiesību jomā. Uzskatot, ka pašvaldības līdzdalība SIA “AP Kaudzītes” nav efektīvākais veids, kā realizēt tās funkcijas atkritumu apsaimniekošanas nozarē, dome pieņēma lēmumu izbeigt pašvaldības līdzdalību šajā uzņēmumā.

 Domes pieņemtais lēmums paredz, ka kapitāla daļu pārdošanai to sākotnējo vērtību noteiks atbilstoši neatkarīga sertificēta vērtētāja vērtējumam un pieskaitot vērtēšanas izmaksas.

 Kapitāla daļu pārdošanu uzdots veikt pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. Atsavināšanas noteikumus apstiprinās dome.

LĒMUMS PAR KAPITĀLDAĻU PĀRDOŠANU

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste