Informācija par klientu apkalpošanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības iestādēs

Arī pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs darbu organizē, sniedzot pakalpojumus attālināti vai, klientus pieņemot pēc iepriekšēja pieraksta.

JAUNUMS! Kase, kas atrodas Klientu apkalpošanas centra telpās, ir ATVĒRTA no 1. jūnija.  

Tālruņi saziņai Klientu apkalpošanas centrā 64381496 vai 66954904, e-pasts: aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:

– elektroniski www.latvija.lv e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”,

– ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz Klientu apkalpošanas centra e-pastu vai izmantojot personas e-adresi,

– nosūtot pa pastu uz adresi Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,

– iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē pie Klientu apkalpošanas centra.

Izmaiņas arī vairāku pašvaldības iestāžu klientu apkalpošanas kārtībā.

  • Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”, atsāk klientu apkalpošanu klātienē, taču ievērojot stingrus drošības nosacījumus.

Apmeklētājiem, kas vēlas klātienē saņemt pakalpojumu, jālieto sejas maska, jāievēro 2 metru distance un jāveic roku dezinfekcija. Jāņem vērā, ka telpā var atrasties tikai 1 apmeklētājs.

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” aicina klientus klātienes apmeklējumam iepriekš pierakstīties.

Ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA” var sazināties pa tālruņiem:

  • 26141741 (direktors);
  • 26389199, 27575533 (inspektori);
  • 28301207 (lietvede)

vai rakstīt e-pastā: alja@aluksne.lv

  • Būvvalde klientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, kā arī aicina iedzīvotājus izvēlēties attālinātas konsultācijas saņemt e-pastā buvvalde@aluksne.lv, vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, Būvniecības informācijas sistēmā vai pa tālruņiem – 26667642 (Būvvaldes vadītāja – arhitekte Sandra Smildziņa), 29158319 (būvinspektore Aina Kaukala). Iesniedzamie dokumenti papīra formātā jāatstāj iesniegumu kastītē pie Klientu apkalpošanas centra.
  • Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pieņem apmeklētājus klātienē pirmdienās un ceturtdienās no plkst.08.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00. Konsultācijas iestādes kompetences jautājumos var saņemt katru darba dienu pa tālruņiem 64322809, 26360529 un e-pastā dzimtsaraksti@aluksne.lv. Pakalpojumam par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu iedzīvotāji aicināti izmantot portālu www.latvija.lv.
  • Alūksnes novada bāriņtiesa apmeklētāju pieņemšanu Alūksnes pilsētā un Alūksnes novada pagastos organizē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sīkāka darbinieku kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv. Kontakttālrunis Bāriņtiesā – 64323129, e-pasts barintiesa@aluksne.lv.
  • Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes speciālisti klientus Alūksnē apkalpo pēc iepriekšēja pieraksta. Lai saņemtu kādu no Sociālo lietu pārvaldes pakalpojumiem vai dokumentiem, klienti lūgti vizīti pieteikt, rakstot uz e-pastu slp@aluksne.lv vai zvanot pa tālruņiem: 64335008, 25771189 (sociālās palīdzības nodaļa), 26357597; 64335010 (sociālās palīdzības nodaļas vadītāja), 29459551; 64322004 (sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja). Iesniegumus pakalpojumu saņemšanai var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi slp@aluksne.lv vai izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv. Tāpat iesniegumus var iemest pastkastītē, kas izvietota ārpusē pie Sociālo lietu pārvaldes ēkas Uzvaras ielā 1.

Aicinām sekot informācijai par pašvaldības iestāžu darbību Covid-19 pandēmijas laikā pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos.

 

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content