Ārkārtējās situācijas laikā izmaiņas klientu apkalpošanas kārtībā Alūksnes novada pašvaldības iestādēs

Sakarā ar ārkārtējo situāciju, kas valstī izsludināta no 9. novembra un noteikta līdz 7. februārim, Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs darbu organizēs, sniedzot pakalpojumus attālināti vai, klientus pieņemot pēc iepriekšēja pieraksta. Kase, kas atrodas Klientu apkalpošanas centra telpās, ārkārtējās situācijas laikā būs slēgta, aicinām maksājumus veikt, izmantojot kredītiestāžu internetbankas.

Tālruņi saziņai Klientu apkalpošanas centrā 64381496 vai 66954904, e-pasts: aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:

– elektroniski www.latvija.lv e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”,

– ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz Klientu apkalpošanas centra e-pastu vai izmantojot personas e-adresi,

– nosūtot pa pastu uz adresi Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,

– iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē pie Klientu apkalpošanas centra.

Izmaiņas arī vairāku pašvaldības iestāžu klientu apkalpošanas kārtībā.

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” strādās attālināti. Neatliekama pakalpojuma saņemšanai klienti lūgti sazināties ar iestādi, zvanot pa tālruņiem: 26141741 (direktors), 28301207 (lietvede) vai rakstot uz e-pastu alja@aluksne.lv. 

Būvvalde klientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta, kā arī aicina iedzīvotājus izvēlēties attālinātas konsultācijas saņemt e-pastā buvvalde@aluksne.lv, vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, Būvniecības informācijas sistēmā vai pa tālruņiem – 26667642 (Būvvaldes vadītāja – arhitekte Sandra Smildziņa), 29158319 (būvinspektore Aina Kaukala). Iesniedzamie dokumenti papīra formātā jāatstāj iesniegumu kastītē pie Klientu apkalpošanas centra.

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pieņems apmeklētājus klātienē pirmdienās un ceturtdienās no plkst.08.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00. Konsultācijas iestādes kompetences jautājumos var saņemt katru darba dienu pa tālruņiem 64322809, 26360529 un e-pastā dzimtsaraksti@aluksne.lv. Pakalpojumam par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu iedzīvotāji aicināti izmantot portālu www.latvija.lv.

Alūksnes novada bāriņtiesa apmeklētāju pieņemšanu Alūksnes pilsētā un Alūksnes novada pagastos organizēs tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sīkāka darbinieku kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv. Kontakttālrunis Bāriņtiesā – 64323129, e-pasts barintiesa@aluksne.lv.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes speciālisti klientus Alūksnē apkalpos pēc iepriekšēja pieraksta. Lai saņemtu kādu no Sociālo lietu pārvaldes pakalpojumiem vai dokumentiem, klienti lūgti vizīti pieteikt, rakstot uz e-pastu slp@aluksne.lv vai zvanot pa tālruņiem: 64335008, 25771189 (sociālās palīdzības nodaļa), 26357597; 64335010 (sociālās palīdzības nodaļas vadītāja), 29459551; 64322004 (sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja). Iesniegumus pakalpojumu saņemšanai var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi slp@aluksne.lv vai izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv. Tāpat iesniegumus var iemest pastkastītē, kas izvietota ārpusē pie Sociālo lietu pārvaldes ēkas.

Aicinām sekot informācijai par pašvaldības iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos.

 

Informācija aktualizēta 02.12.2020.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content