Tuvojas otrais nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš

Tuvojas 15. novembris – nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas otrais termiņš 2020. gadā Alūksnes novadā.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus ir iespējams veikt, izmantojot kredītiestāžu internetbankas, veikalu tīkla “Maxima” kasēs vai “Latvijas Pastā”, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 9. novembra līdz 6. decembrim maksājumus nebūs iespējams veikt kasē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā.

 

Konsultācijas par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas jautājumiem saņemamas pie Alūksnes novada pašvaldības nodokļu administratoriem pa tālruni 25778897, e-pastiem inara.kapulinska@aluksne.lv, marite.jaudzema@aluksne.lv.

 

Nodokļa pārskaitījumu lūdzam veikt uz šādiem konta numuriem:

AS SEB BANKĀ, kods UNLALV2X, kontā Nr. LV58UNLA0025004130335

AS SWEDBANK, kods HABALV22, kontā LV85HABA0551029886709

LATVIJAS PASTĀ, kods LPNSLV21, PNS kontā LV33LPNS0004302863959.

 

Pašvaldība aicina veikt nodokļa maksājumu laikus, jo par termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 % par katru nokavēto dienu.

 

Atgādinām, ka sakarā ar pavasarī izsludināto ārkārtējo situāciju Alūksnes novada dome, pamatojoties uz likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” pašvaldībām paredzētajām tiesībām, 26. martā pieņēma lēmumu šogad noteikt divus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus – 15. augustu un 15. novembri.

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content