Alūksnes pilsētas sākumskolā ierīkotā ventilācija uzlabo gaisa kvalitāti - Alūksnes novads

Alūksnes pilsētas sākumskolā ierīkotā ventilācija uzlabo gaisa kvalitāti

Alūksnes pilsētas sākumskolā ierīkotā ventilācija uzlabo gaisa kvalitātiAlūksnes pilsētas sākumskolā ir pabeigti projektā “Ventilācijas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” paredzētie būvdarbi – ierīkota centralizēta ventilācija, uzstādot rekuperācijas sistēmu ar mehanizētu gaisa pieplūdi un nosūci.

 

Gaisa kvalitāte ir būtisks faktors skolēnu un pedagogu labsajūtai un mācību darba efektivitātei visas dienas garumā. Īstenojot šo projektu, gaisa kvalitāte ir uzlabojusies – to apliecina arī skolēni un pedagogi, kas pamanījuši gaisa kvalitātes uzlabošanos klašu telpās. Jaunā ventilācijas sistēma ierīkota arī virtuves telpās un ēdamzālē, un arī tur gaisa kvalitātes uzlabošanās ir jūtama.

 

Jaunā ventilācijas sistēma strādā pilnvērtīgi, nodrošinot gaisa kvalitāti atbilstošā līmenī – par to liecina iekštelpu klimata sensori, kas klašu telpās ierīkoti ar Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta atbalstu. Tam, kāda gaisa kvalitāte ir katrā klašu telpā, var sekot līdzi attālināti tīmekļvietnē https://co2.mesh.lv. Sadaļā “Ēkas” var aplūkot telpas CO2 līmeni, gaisa temperatūru un relatīvo mitrumu. Savukārt sadaļā “Ieteikumi gaisa kvalitātes uzlabošanai” ir gan informācija par gaisa kvalitātes ietekmi uz veselību, gan ieteikumi gaisa kvalitātes uzlabošanai telpās.

 

Projekts “Ventilācijas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” īstenots atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”. Projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veica SIA “SANART”. Būvuzraudzību veica SIA “BBPV”. Projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Alūksnes pilsētas sākumskolā ierīkotā ventilācija uzlabo gaisa kvalitāti

Alūksnes pilsētas sākumskolas 3.B klases skolēni apliecina, ka gaisa kvalitātes uzlabošanās klašu telpās ir sajūtama, un viņi arī zina, kā sekot līdzi gaisa kvalitātes rādījumiem.  Foto: Evita APLOKA

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content