Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Jaunannas pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Jaunannas pagastā

Aktualizēts  2024.gada 22.aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Teikas

3658 004 0068

5.07

17.03.2021. Medību tiesību nomas līgums JNPP/1-9/21/9

Vētraiņi

3658 002 0002

2.53

Jaundegšņi

3658 001 0088

3.01

Jaundegšņi

3658 002 0297

1.29

VRZ Zaļumi

3658 004 0086

0.9

Zaļumi

3658 001 0095

0.58

Madaras

3658 003 0004

0.4389

Gravas

3658 001 0090

1.9

Krastiņi

3658 001 0091

1.1

Ūdri 3

3658 003 0064

5.0

Ūdri 3

3658 003 0065

5.0

Kaijas

3658 002 0298

2.8

Lauciņi

3658 003 0068

2.43

Niedrāji

3658 004 0048

0.5

Senatnes

3658 002 0318

2.1

Sūniņas

3658 004 0040

0.5

Teikas

3658 002 0276

2.5

Upmaļi

3658 001 0092

1.49

 

KOPĀ:

39.1389

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011

Skip to content