Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Alūksnes novada Kalncempju pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Alūksnes novada Kalncempju pagastā

Aktualizēts  2024.gada 22.aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

 

Platība ( ha)

Rezultāts

Ābelītes

3664 003 0053

8.8

 

Apsītes

3664 004 0193

0.3321

 

Atmatas

3664 002 0023

6.6

 

Bērīši 1

3664 001 0074

0.9744

 

Bez adreses

3664 004 0149

0.6161

 

Bez adreses

3664 001 0027

1.97

 

Bez adreses

3664 004 0232

0.8616

 

Brakši

3664 004 0159

1.9

 

Brakši

3664 002 0101

2.8475

 

Dzintari 1

3664 004 0147

0.4539

 

Jaunniedras

3664 004 0157

2.72

 

Ķelles 2

3664 004 0139

1.1

 

Ķelles 2

3664 004 0140

0.4284

 

Ķelles 9

3664 004 0206

0.84

 

Lukuži

3664 004 0201

0.1

 

Luņķi

3664 002 0098

5.49

 

Luņķi

3664 002 0136

6.0033

 

Luņķi

3664 002 0097

5.7

 

Mežaluņķi

3664 003 0016

1.0

 

Mežmaļi

3664 002 0025

7.4

 

Okani 3

3664 003 0052

9.4

 

Ozolu 6

3664 004 0191

1.4

 

Ozolu 7

3664 004 0049

3.2

 

Parka 5

3664 001 0055

0.75

 

Parka 5

3664 001 0056

1.3

 

Parka 5

3664 002 0105

0.5

 

Parka 5

3664 004 0188

0.8

 

Starpgabali  pašvaldībai piekritīgie

3664 004 0220

0.5

 

Starpgabali  pašvaldībai piekritīgie

3664 004 0138

0.6

 

Starpgabali  pašvaldībai piekritīgie

3664 003 0048

1.1389

 

Starpgabali  pašvaldībai piekritīgie

3664 003 0057

3.6

 

Starpgabali  pašvaldībai piekritīgie

3664 004 0155

0.6

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 004 0248

0.06

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 004 0254

0.85

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 003 0061

1.07

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 003 0065

0.54

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 003 0066

0.08

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 003 0067

1.13

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 003 0068

0.29

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 002 0126

0.16

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 002 0127

0.56

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 002 0128

0.22

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 002 0129

0.3

 

Starpgabali valstij piekritīgie

3664 002 0130

0.61

 

Uranaži 4

3664 002 0108

1.32

 

VRZ Dadzīši

3664 002 0114

1.2

 

Žagatas

3664 004 0218

3.0

 

Zaļumi

3664 004 0226

0.57

 

 

KOPĀ:

91.8862

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011      

 

Skip to content