Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Ilzenes pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Ilzenes pagastā

Aktualizēts  2024.gada 22.aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Lejassiveci

3652 001 0070

7.0

29.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. IPP/1-9/21/10

Lejassiveci

3652 001 0071

11.2

Sarvas

3652 001 0119

1.5

Salnas

3652 001 0093

16.5

Starpgabals

3652 001 0203

0.7

Liepulejas

3652 001 0127

4.2

Krastmalas

3652 001 0143

2.0

Krastiņi

3652 001 0091

13.6

Meldri

3652 001 0140

27.0

Meldri

3652 001 0105

5.1

Ezerslokas

3652 002 0061

0.3

Ezerslokas

3652 002 0059

0.52

Lielsloku ezers

3652 002 0070

8.3

Ceļa mala

3652 003 0116

1.8

Starpgabals

3652 003 0124

1.8

Ceļmala

3652 003 0109

1.82

Starpgabals

3652 003 0112

0.9

Paiķēni

3652 004 0211

1.1453

Jaunriekstiņi

3652 004 0062

12.3

Siveci 4

3652 004 0202

7.2950

Starpgabals

3652 004 0197

0.5

Kārklupe

3652 004 0200

1.0

Vējkalnu mežs

3652 005 0116

3.75

Stūris

3652 005 0261

       1.61

 

Pagasta mežs

3652 005 0318

1.79

29.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. IPP/1-9/21/10

Veczvirgzdiņi

3652 005 0160

6.5

Starpgabals

3652 005 0304

2.0

Grīvaka

3652 005 0214

0.8144

Jaunkalni

3652 005 0287

3.12

Starpgabals

3652 005 0115

2.7

Vārpas

3652 005 0251

4.6

Veltes

3652 005 0327

1.49

Starpgabals

3652 005 0267

0.4

Bez adreses

3652 005 0159

3.8

 

KOPĀ

159.0547

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011

Skip to content