Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Liepnas pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Liepnas pagastā

Aktualizēts  2024.gada 22.aprīlī

 

 

 

 

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Aizupes

3668 010 0510

0.2722

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/70

Aizgārša 1

3668 008 0092

8.5

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

 

Aizupes 1

3668 002 0122

1.062

Akmentiņi

3668 001 0121

0.8581

Bez adreses

3668 003 0080

0.3

Bez adreses

3668 001 0080

17.5

Bez adreses

3668 006 0107

5.37

Bez adreses

3668 006 0071

1.99

Bez adreses

3668 010 0188

9.99

Bez adreses

3668 001 0100

2.89

Bez adreses

3668 015 0100

1.1

Bez adreses

3668 002 0035

18.66

Bez adreses

3668 002 0149

2.6

Bez adreses

3668 006 0075

0.9

Bez adreses

3668 003 0079

0.8

Bez adreses

3668 010 0462

0.4662

Bērzupe

3668 001 0030

0.5

Briežudārzi

3668 002 0031

7.9

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/6

Celmsalas

3668 014 0061

6.7

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Ceļmalas

3668 010 0315

0.4

Doktas

3668 001 0056

1.9

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Egles

3668 010 0353

0.3819

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Gornasti 2

3668 009 0083

4.8

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Gornasti 3

3668 009 0061

1.5

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Grāvīši

3668 002 0002

5.2

Jaunbērziņi

3668 009 0060

5.3

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Jaunsprinduļi

3668 007 0045

0.25

 

 

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Kalnakļaviņi

3668 007 0031

7.5

Kalniņi 1

3668 010 0194

10.8

Kazudruvas

3668 002 0102

0.4492

Kudinava

3668 002 0089

2.6

Krūmiņi

3668 003 0099

0.8

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Krūmiņi

3668 003 0077

5.0

Kudinava

3668 002 0056

3.2

Kudinava

3668 002 0125

5.0

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Kukuļi

3668 001 0123

1.0

Ķimikāliju noliktava

3668 007 0087

0.6

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Lielgabalkalns

3668 007 0050

2.6

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Lauciņi

3668 013 0081

1.1

Liepnas lauki

3668 010 0509

5.3

Liepnas lauki

3668 013 0059

5.12

Liepnas lauki

3668 013 0073

3.4

Liepnas lauki

3668 010 0375

8.6

Liepnas lauki

3668 013 0075

2.78

Liepnas lauki

3668 013 0072

7.41

Liepnas lauki

3668 010 0408

2.0

Lopu kapsēta

3668 010 0421

0.4

Medņi

3668 002 0085

0.691

Mežarija

3668 010 0316

4.5

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Mežarijas

3668 008 0070

3.0

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Muižiņa

3668 010 0403

3.0

Nomas zeme

3668 010 0201

0.7

Nomas zeme

3668 010 0187

1.7

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Nomas zeme

3668 010 0354

0.4971

Nomas zeme

3668 010 0347

1.4

Nomas zeme

3668 010 0360

0.9

Nomas zeme

3668 009 0046

3.0

Nomas zeme

3668 010 0345

0.7

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Nomas zeme

3668 010 0373

3.3

Nomas zeme

3668 010 0527

0.5309

Ošusalas

3668 015 0046

20.1

25.09.2020. Vienošanās Nr. LPP/1.9/20/68

Pagasta zeme

3668 010 0514

0.2427

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Plešulauzi

3668 001 0054

1.3

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Plešulauzi

3668 002 0087

2.1

Plešulauzi

3668 002 0088

0.668

PPZ SURIKAVA-1

3668 007 0071

6.2

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

PPZ SURIKAVA-1

3668 007 0064

7.5

Priedes

3668 010 0417

2.4

Prieduļeva 1

3668 008 0044

0.4

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Purviņš

3668 010 0366

7.4

25.09.2020. Vienošanās Nr. LPP/1.9/20/68

Starpgabali pašvaldībai

3668 007 0088

0.5991

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Starpgabali pašvaldībai

3668 002 0198

2.9

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Starpgabali pašvaldībai

3668 002 0170

2.3

Stidzenieki 1

3668 010 0120

0.9

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Stidzenieki 1

3668 010 0006

5.5343

Stidzenieki 1

3668 010 0207

1.0

Stidzenieki 1

3668 010 0206

1.0

Strauti

3668 014 0040

4.5

Stūrīši

3668 002 0071

6.6969

Stūrīši

3668 002 0072

2.3

Surikava

3668 007 0089

1.1

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Surikava 2

3668 007 0036

0.485

Truļļeva

3668 002 0066

0.8

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Truļļeva 2

3668 002 0065

8.7294

Truļļeva 3

3668 002 0159

2.2

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Vaiveri

3668 010 0341

1.5

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Vaiveri

3668 010 0340

4.3

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Viesturi

3668 003 0041

2.1

Zibenzeļļi

3668 006 0112

0.5

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Zintupe 1

3668 001 0045

0.9

Zvejnieki

3668 002 0176

7.3

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

Zvejnieki

3668 002 0183

1.5

Zvejnieki

3668 002 0165

7.3

Bērzupe 3

3668 001 0021

4.39

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Eglaines

3668 005 0017

18.5

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/21/7

Sulas

3668 011 0046

8.0

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Sulas

3668 002 0092

0.6

Sulas

3668 010 0505

0.95

Strazdi

3668 012 0013

0.9

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/70

Sulas

3668 010 0463

0.6

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Sulas

3668 002 0163

4.47

Sulas

3668 002 0171

3.5

Sulas

3668 002 0091

0.56

Zibenzeļļi

3668 006 0066

9.58

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr.LPP/1.9/20/69

Zibenzeļļi

3668 001 0099

11.08

Zibenzeļļi

3668 001 0083

24.99

Zibenzeļļi

3668 006 0074

29.91

Bez adreses

3668 006 0038

0.95

23.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/21/8

 

KOPĀ

441.404

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011    

 

Skip to content