Realizācijā esošie projekti

Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “ Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “ Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā   Malienā pabeigta pašvaldības autoceļu pārbūve   Ir noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītais projekts “Pašvaldības autoceļu “Tomsona…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”

“Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos” Realizēts projekts “Sakārtota, veselību  un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”   Strautiņu pamatskola ir realizējusi projektu “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”, piedaloties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”

“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” Pabeigta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija.   Alūksnes novada Zeltiņu pagastā 2017.gadā tika uzsākta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija. Projekts iesniegts Alūksnes lauku partnerībā un guvis atbalstu Eiropas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”

“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā” Jaunas iespējas sabiedriskām aktivitātēm Mālupē Ir pabeigts Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta pārvaldes projekts “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”   Projekts (Nr. 5.6.2.0/18/I/012) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām otrā kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā

 “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”   Projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” (Nr.4.2.2.0/17/I/081) mērķis ir samazināt pašvaldības administratīvo ēku primārās enerģijas patēriņu un sekmēt ēku uzturēšanas izdevumu samazināšanos, veicot Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Vidzeme iekļauj

  Sniegotā janvāra dienā devāmies uz Smilteni pie ģimenes psihoterapeites, psiholoģes Daces Gailītes, kura projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros sniedz  pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem. Šoreiz Dacei jautājām par kādu visnotaļ jautru spēļu terapijas metodi- teraspēli (Theraplay metode),…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”

  “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”   Sāks ceļa pārbūvi Kalncempjos   Kalncempju pagastā septembrī sāksies autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārtas darbi. Ceļa pārbūve notiks no 2,15. kilometra līdz 4,20. kilometram, kopumā 2,05 km garumā….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”

“Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”     Turpinās projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” realizācija. 29.11.2018. Turpinās projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai” realizācija…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

  Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana 2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projektu „Drusku pilskalna…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”

  “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”   2018. gada aprīlī biedrība “Veclaicenes avotiņš” iesniedza projekta “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” pieteikumu projektu konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”, ko organizē nodibinājums “Valmieras novada fonds”. Projekta pieteikums tika atbalstīts un š.g. 10….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”     30. novembrī 2018. gadā noslēdzas projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” ieviešana, kā rezultātā 2 reizes sezonā tika izpļautas un izvāktas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”   2017. gada novembrī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tika…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”    Jaunlaicenes pagastā 2018.gada pavasarī sāksies pašvaldības autoceļa Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns pārbūve un ceļa Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja 1. kārtas pārbūve. Lauku…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”

  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”   2017. gada 7. novembrī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”   “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”    Projekta īstenotājs:  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm. Nodarbinātības valsts aģentūru. Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”

“Gaismas ceļš caur gadsimtiem”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” Projekta mērķis – atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus – Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

    “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”

Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” (Smart Energy Community (SEC))   Programma Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Partneri Tartu Reģionalā enerģijas aģentūra, Igaunija; Rouges pašvaldība, Igaunija; Vidzemes plānošanas reģions, Latvija; Alūksnes novada pašvaldība, Latvija Projekta kopējais budžets 289730 EUR, tai skaitā  246270…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”

Noslēdzies projekts industriālās teritorijas attīstībai Jaunlaicenē   04.10.2018. Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste  Septembra beigās noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītais projekts “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”. Šī projekta mērķis ir sekmēt nodarbinātības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos”

Projekts “Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos” (projekta Nr.16 -07-AL26-A019.2203 -000004) tiek īstenots “Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Dzīvo vesels Alūksnes novadā

Pieejamas bezmaksas mūzikas terapijas nodarbības Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības Veselības projektā noslēdzas nūjošana un notiks lekcijas par stresa mazināšanu Noslēdzies Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks” Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākuma…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Zaļais dzelzceļš”

“Zaļais dzelzceļš”   Alūksnē ierīkots pašapkalpošanās stends velosipēdu apkopei   Līdzās Alūksnes Tūrisma informācijas centram Pils ielā 25A ir radīta iespēja izmantot velosipēdu pašapkalpošanās stendu, kas ierīkots Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta “Zaļais dzelzceļš/Green Railway” ietvaros. Velosipēdu pašapkalpošanās stends paredzēts nelielu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Proti un dari!”

Projekts “Proti un dari!”   Jauniešiem iespēja izmantot projekta “PROTI un DARI!” sniegtās iespējas Kristīne Lāce, Sociālā dienesta projektu vadītāja  Alūksnes novada pašvaldība līdz 2018. gada 31. decembrim īsteno projektu “PROTI un DARI!”. Tā mērķis ir attīstīt 15 līdz 29…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)   Projektā iepazīst industriāla mantojuma izmantošanu mūsdienās   Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 03.05.2017.  Vidzemes tūrisma…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti