Sakopj teritorijas pie topošajām Dabas mājām Veclaicenē

8. novembrī Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” norisinājās talka, kuras ietvaros tika sakoptas teritorijas pie topošajām Dabas mājām Palpiera un Eniķu ezeru krastos.

Alūksnes novada pašvaldība turpina darbu pie projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. Šobrīd notiek atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu izbūve.

Lai jauno pakalpojumu visiem interesentiem varētu piedāvāt jau tūrisma sezonas sākumā, rudenī nepieciešams veikt teritorijas sakopšanu objektu apkārtnē. Projekta vadītāja Inese Zīmele–Jauniņa kopā ar Veclaicenes pagasta pārvaldi un pašvaldības aģentūru “Spodra” rīkoja talku, kurā tika sakoptas topošo Dabas māju piegulošās teritorijas pie Palpiera un Eniķu ezeriem.

Plānots, ka Dabas mājas savas durvis apmeklētājiem vērs 2019. gada pavasarī.

Projekta vadītāja pateicas visiem, kuri piedalījās teritorijas sakopšanas talkā.

Skip to content