Atļauts uzsākt poligona “Lāčusils” lokālplānojuma īstenošanu

 Šī gada 9. jūlijā Alūksnes novada pašvaldībā tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, īstenošanu.  Lokālplānojums apstiprināts ar 2019. gada 25. aprīļa pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2019.  Tas ir īstenojams un piemērojams no 9. jūlija.