Par ielu tirdzniecību ārkārtas situācijas laikā - Alūksnes novads

Par ielu tirdzniecību ārkārtas situācijas laikā

Šobrīd ielu tirdzniecība nav aizliegta. Taču ielu tirdzniecības organizatoriem un tirgotājiem ir pienākums ievērot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ekonomikas ministra 2020.gada 20.marta rīkojuma Nr. 1-6.1/2020/51 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās” (tālāk tekstā – EM Rīkojums) prasības. https://likumi.lv/ta/id/313369-par-socialas-distancesanas-nodrosinasanu-tirdzniecibas-vietas

Saskaņā ar EM Rīkojuma 1.1.punktu tirgotājiem tirdzniecības vietā redzamās vietās (vismaz pie kases) ir pienākums izvietot skaidri salasāmu norādi apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot 2 metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja. Savukārt EM Rīkojuma 1.3.punkts nosaka, ka tirdzniecības centros, tirgos un ielu tirdzniecības organizēšanas vietās tirdzniecības centra īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, tirgus pārvaldītājam un ielu tirdzniecības organizatoram tirdzniecības organizēšanas teritorijā redzamās vietās (vismaz pie ieejas tirdzniecības organizēšanas teritorijā) izvietot skaidri salasāmu 1.1. apakšpunktā minēto norādi. Minēto prasību izpildi uzrauga valsts un pašvaldību policija.

Sīkāku informāciju, kā arī ieteikumus tirgotājiem ir iespējams atrast EM mājaslapā. https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/covid_19/informacija_tirgotajiem/

Aicinām regulāri sekot līdzi izmainām Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, gan ekonomikas ministra rīkojumā, gan informācijai EM mājaslapa, jo informācija dienu no dienas mainās.

 

Skip to content