Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Annas pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Annas pagastā

Aktualizēts  2024.gada 22.aprīlī

 

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Dambis

36440040281

3.0

29.03.2021. Medību tiesību nomas līgums  Nr. ASPP/1-9/21/8

Dambis – 1

36440040227

11.2

Bez adreses

36440040276

0.14

Smiltis

36440040074

38.2

Vārpas – 8

36440040280

2.47

Veršas 3

36440040220

10.58

Viduči

36440040219

1.79

Viktora Ķirpa Ates muzejs

36440030190

7.7

Austrumi 1

36440010136

2.81

Kalēji

36440020078

3.92

Paparze

36440040245

8.54

Pagasta zeme

36440030227

5.14

VRZ

36440040207

3.15

Pagasta zeme

36440040223

8.26

Bāliņi

36440040151

11.00

Druvas

36440020060

0.9

Ērcene

36440030204

1.5

Gaigaļi

36440010149

2.5

Gāršenieki

36440040257

10.5

Grēveles 2

36440010130

1.7

Grēveles 2

36440020117

1.6

Grēveles 2

36440030171

0.8

Grēveles 2

36440030175

1.1

Grēveles 2

36440030205

2.4

Grēveles 2

36440030210

2.2

Grēveles 2

36440030216

1.5288

Grēveles 2

36440030242

3.8

Grēveles 2

36440040114

4.6

Grēveles 2

36440040251

3.9

Grēveles 2

36440040252

2.1

Jaunkazradzi

36440020068

2.3

Mūrnieki 4

36440030148

3.1612

Mūrnieku senkapi

36440030218

0.28

Otessils

36440030142

2.1

Ottessils

36440030143

1.1363

Priedkalnītes

36440010138

0.2

Priedkalnītes

36440010147

0.3697

Silenieki

36660030222

0.7276

Starpgabali pašvaldībai piekrit.

36440010124

0.9

Starpgabals pašvadībai piekrit.

36440010159

0.1

Starpgabals pašvald. piekrit

36440020079

2.1

29.03.2021. Medību tiesību nomas līgums  Nr. ASPP/1-9/21/8

Starpgabals pašvald. piekrit.

36440020096

0.8

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440020099

1.4

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440020107

0.9

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440030140

0.5

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440030188

0.8

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040107

1.6

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040112

1.6816

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040113

0.1618

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040130

0.5

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040132

0.2681

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040157

0.6

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040160

0.635

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040162

0.4

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040185

0.3

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040186

0.6071

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040208

0.8062

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040212

0.3

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040237

0.6

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040249

0.7

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040253

1.9

Starpgabals pašvald.piekrit.

36440040258

2.0

Sudrabi

36440030063

4.0

Vijumi

36440030206

1.73

Bez adreses

36440010123

7.5

VRZ Pērdeļi  3 māja

36440010100

1.1879

Bez adreses

36440010150

2.39

29.03.2021. Medību tiesību nomas līgums  Nr. ASPP/1-9/21/8

Bez adreses

36440010151

0.24

Bez adreses

36440010152

0.2

Bez adreses

36440010153

0.7

Bez adreses

36440010154

0.59

Bez adreses

36440010155

0.09

Bez adreses

36440010156

0.05

Bez adreses

36440010157

0.07

Bez adreses

36440010158

0.13

Lāčplēši 2 noma

36440020043

2.9

Bez adreses

36440020124

0.06

Bez adreses

36440020125

0.07

Bez adreses

36440020126

0.03

Kungu kapi

36440030221

0.42

Bez adreses

36440030238

0.24

Bez adreses

36440030239

0.22

Bez adreses

36440030240

0.1

Bez adreses

36440030241

0.4

Bez adreses

36440030247

0.16

 

KOPĀ

213.3413

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011        

 

Skip to content