PAŠVALDĪBAS PUBLISKIE PĀRSKATI

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2016.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2017.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2016.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2016.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2015.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2015.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2014.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2014.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2013.gada publiskais pārskats

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2013.gada publiskais pārskats

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

ALŪKSNES PILSĒTAS DOMES 2008. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS