Author Archive: Evita Aploka

Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.06.2018. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA SĒDE Nr. 6 18.06.2018, plkst. 10:00 Mazā zāle Darba kārtībā: Informācija par pilotprojektu Transports pēc pieprasījuma Alūksnes novadā. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma…
Lasīt visu

Vai salūtam svētkos Alūksnē būt?

Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē maijā tika prezentēti Alūksnē notikušās konferences “Vide un mēs. Ko varam darīt labāk” rezultāti. Tie plaši atspoguļoti arī laikrakstos “Alūksnes Ziņas” un “Malienas Ziņas”. Konferenci organizēja biedrība “Alūksnes NVO atbalsta centrs”…
Lasīt visu

Valsts svētkiem veltītā pasākumā Alūksnē pasniegs pašvaldības apbalvojumus

Svinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu, Alūksnē svētku pasākumi notiks 3. un 4. maijā. Valsts svētku svinības sāksim 3. maija vakarā, kad pulksten 19.00 Alūksnes Kultūras centrā svinīgā pasākumā Alūksnes novada pašvaldība pasniegs apbalvojumus “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums sportā” un “Pagodinājums…
Lasīt visu

Iedzīvotājiem bezmaksas iespēja piedalīties lekcijās par stresa mazināšanu darba vietā

Šā gada 10. un 17. maijā plkst. 17:00 notiks lekcijas “Stresa mazināšana darba vietā”, kuras vadīs pieredzējusī psiholoģe Svetlana Volkova. Lekciju mērķis ir apgūt stresa pārvaldības prasmes strādājošajiem, sniedzot teorētisku informāciju un izpildot praktiskus vingrinājumus. Ieeja dalībniekiem bez maksas! Lekcijas…
Lasīt visu

Uzlabos mācību vidi Alūksnes novada vidusskolā

Alūksnes novada vidusskolā sākušies būvdarbi, kas notiek saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” plānoto….
Lasīt visu

Pagarināts Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” pretendentu pieteikšanas termiņš

Līdz 5. martam ir pagarināts termiņš, kurā ikviens aicināts ieteikt pretendentus Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem “Pagodinājums sportā”, “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums izglītībā” un “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”.  Maijā, svinot Latvijas neatkarības atjaunošanu, svinīgā pasākumā Alūksnes novada pašvaldība pasniegs pašvaldības apbalvojumus izglītības, kultūras, sporta…
Lasīt visu

Izsludina nomas tiesību izsoli telpām jaunajā ēkā Pilsalā

 Alūksnes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli daļai telpām jaunajā multifunkcionālajā servisa ēkā Pilssalā, Pilssalas ielā 10, Alūksnē. Izsole notiks 2018. gada 20. februārī pulksten 14.00, Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, 311. telpā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. Nomas tiesību līgumu…
Lasīt visu

Aicina pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem izglītībā, kultūrā, sportā un uzņēmējdarbībā

Maijā, svinot Latvijas neatkarības atjaunošanu, svinīgā pasākumā Alūksnes novada pašvaldība pasniegs pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības jomās. Lai apbalvojumu pretendentu loks būtu plašāks, Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt apbalvošanai cilvēkus, kolektīvus, organizācijas, uzņēmumus,…
Lasīt visu

Pašvaldība līdzfinansēs daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu un privātmāju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada budžetā tomēr ir rasta iespēja paredzēt līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, lai gan sākotnēji bija plānots, ka šogad šim mērķim finansējums netiks plānots. Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir saskaņā ar 2014. gada 27. novembra…
Lasīt visu

Var iesniegt sabiedriski nozīmīgu projektu pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

Līdz 25. februārim biedrības, nodibinājumu un reliģiskās organizācijas aicinātas iesniegt projektu pieteikumus Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, lai īstenotu sabiedriski nozīmīgus projektus. Pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai pieteikumus var iesniegt tādas organizācijas, kas reģistrētas Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Reliģisko organizāciju…
Lasīt visu

Skip to content