Finanšu komiteja - Alūksnes novads

Finanšu komiteja

Finanšu komiteja  8 deputātu sastāvā:

Komitejas priekšsēdētājs - Dzintars Adlers
Arturs Dukulis
Aivars Fomins
Modris Račiks
Modris Lazdekalns
Jānis Sadovņikovs
Jānis Skulte
Druvis Tomsons

Finanšu komiteja, papildu normatīvajā aktā noteiktajam, sagatavo izskatīšanai (saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 10. punktu) domes sēdē lēmumu projektus un sniedz atzinumus jautājumos, kas saistīti ar:

  • pašvaldības budžeta sastādīšanas un līdzekļu sadales principiem un kārtību;
  • saistību uzņemšanos ārpus apstiprinātā gada budžeta, ilgtermiņa saistību uzņemšanos;
  • budžeta izpildi, pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu;
  • nekustamā īpašuma nodokļa, pašvaldības nodevu un maksas par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem noteikšanu, samaksas termiņiem un atvieglojumiem;
  • pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību;
  • citiem domes priekšsēdētāja uzdotiem, domes lēmumos vai normatīvajos aktos noteiktiem jautājumiem.
18.07.2024.
Darba kārtība

 

20.06.2024. Darba kārtība Protokols
23.05.2024. Darba kārtība Protokols
18.04.2024. Darba kārtība Protokols
21.03.2024. Darba kārtība Protokols
22.02.2024. Darba kārtība Protokols
12.02.2024. Komiteju apvienotās sēdes darba kārtība Protokols
18.01.2024. Darba kārtība Protokols
Skip to content