Author Archive: Evita Aploka

KARSTĀ ZIŅA: Pašvaldība apstrīdēs CFLA lēmumu par Alūksnes Veselības veicināšanas pakalpojumu centra projekta neatbalstīšanu

Alūksnes novada pašvaldība 3. septembrī ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) vēstuli sakarā ar pašvaldības plānoto projektu “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide”. Aģentūra pašvaldību informējusi, ka tā neslēgs vienošanos ar pašvaldību par projekta ieviešanu, pamatojot savu lēmumu ar…
Lasīt visu

Ūdensvada izbūves laikā slēgts Glika ielas posms

Sakarā ar ūdensvada pieslēguma izbūvi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai būs slēgta autotransporta kustība Glika ielā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” laikā pie ģimnāzijas nepieciešams izbūvēt ūdensvada pieslēgumu maģistrālajam ūdensvadam, līdz ar…
Lasīt visu

Ērmaņu muižā skanēs Uģa Prauliņa “Odi et amo”

Svētdien, 23. augustā plkst.16.00 Ērmaņu muižā skanēs komponista, muižas saimnieka Uģa Prauliņa kantāte-oratorija “Odi et amo”. Koncertā, pašam autoram klātesot, piedalīsies Latvijas Universitātes kamerkoris “DeCoro” /diriģenti Pēteris un Kristiāna Vaickovski/, Anti Kortelainens /vijole/, Signe Šteimane /vijole/, Dāvis Sliecāns /alts/, Kārlis…
Lasīt visu

Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 17.08.2020. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA SĒDE Nr. 8 17.08.2020., plkst. 10:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā   Darba kārtībā: Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018. noteikumos Nr.4/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu…
Lasīt visu

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads pirmās redakcijas publiskā apspriešana

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 30. jūnijā Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 193 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu…
Lasīt visu

Sociālo lietu pārvalde aicina pieteikties ģimenes asistentu uz pilotprojekta laiku

Labklājības ministrija īsteno ESF projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura mērķis ir sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, iesaistoties pilotprojektā, aicina pieteikties darbā ģimenes asistentu…
Lasīt visu