Noderīga informācija

Zeltiņu raķešu bāzes teritorijā notiek militārie vingrinājumi

No 08.11.2021. līdz 10.11.2021. Alūksnes novada Zeltiņu pagastā pašvaldības īpašumā ,,Medņukalni’’, bijušās Zeltiņu kodolraķešu bāzes pamesto ēku kompleksā, Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolai notiks militārie vingrinājumi. Kursanti, formas tērpos ar ieročiem, pārvietosies pa koplietošanas ceļiem Zeltiņu kodolraķešu bāzes teritorijā. Vingrinājumu…
Lasīt visu

PA “Spodra” izveidojusi nojumītes autoostā

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Ingus Berkulis un pašvaldības aģentūras “Spodra” direktors Jānis Pūpols pagājušajā nedēļā apsekoja pašreizējo SIA “Alūksnes autoosta” teritoriju un piedāvāja sniegt palīdzību, lai uzlabotu apstākļus pasažieriem, kam jāuzkavējas autoostas teritorijā, gaidot autobusu.   PA “Spodra”…
Lasīt visu

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.11.2021. sēdes darba kārtba

10.11.2021., plkst. 10:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā  Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par Alūksnes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu. Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam pakalpojumam….
Lasīt visu

Aicina iedzīvotājus vērtēt Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 aktualizēto versiju 1.0

Turpinot strādāt pie Vidzemes attīstības plānošanas dokumentiem, kas tiks ņemti par pamatu turpmākajām rīcībām reģiona attīstības veicināšanai tuvākajos desmit gados, no 2021. gada 3. novembra līdz 2021. gada 3. decembrim Vidzemes plānošanas reģions (VPR) izsludina publisko apspriešanu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas…
Lasīt visu

Alūksnē darbu sākusi jauna notāre

Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Baiba Gabriēle paziņo, ka 2021. gada 1.novembrī uzsāk praksi Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Alūksnē (prakses vietas adrese: Helēnas iela 52, Alūksne, LV-4301). Tālr.+371 23554838, e-pasts: baiba.gabriele@latvijasnotars.lv. Sīkāka informācija pieejama: https://latvijasnotars.lv/baiba.gabriele

Atjaunots Priednieku tilts Mālupē

 Mālupes pagastā ir pabeigta Priednieku tilta atjaunošana, kas notika pašvaldības investīciju projektā “Autoceļa “Mālupe – Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana”.  Darbus, saskaņā ar veiktā iepirkuma rezultātu, veica  SIA “Ceļinieks 2010” par kopējo summu 96 762,33 EUR (tai skaitā PVN). Būvdarbi  un…
Lasīt visu

Paveiktie darbi daudzdzīvokļu māju pagalmos

Pavasarī Alūksnes novada dome piešķīra pašvaldības budžeta līdzfinansējumu diviem iesniegtajiem projektu pieteikumiem daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai – Pils ielā 38 un Bērzu ielā 7.  Šo līdzfinansējumu Alūksnes novada pašvaldība piešķir saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo…
Lasīt visu

Aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2022.gadam

SIA “Alūksnes nami” aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2022.gadam! Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”. Ņemot vērā Valstī noteiktos ierobežojumus, Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājas, kuras…
Lasīt visu

Skip to content