Author Archive: jurijs

VIAA projekta ietvaros SIVA nodrošina piecas profesionālās pilnveides programmas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedāvā strādājošiem iedzīvotājiem iespēju apgūt kādu no profesionālās pilnveides izglītības programmām Jūrmalā. Profesionālās pilnveides izglītības programmas tiek nodrošinātas Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros….
Lasīt visu

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads pirmās redakcijas publiskā apspriešana

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 30. jūnijā Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 193 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu…
Lasīt visu

ALŪKSNES PII “SPRĪDĪTIS” – PIRMIE EKOSKOLU VĒSTNIEKI LATVIJĀ

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks  22. septembrī, plkst. 11:00 – 13:00, tiešraidē, Vides izglītības fonda Facebook platformā: https://www.facebook.com/videsfonds/.  Šogad jau 183 izglītības iestādes saņem Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Alūksnes PII “Sprīdītis” ir pirmie un šobrīd vienīgie Latvijā,…
Lasīt visu

Alūksnes mazdārziņu teritoriju atkritumu apsaimniekošana

Alūksnes novada pašvaldība ar uzņēmumu Pilsētvides Serviss SIA ir vienojušies par atkritumu apsaimniekošanas sakārtošanu mazdārziņos “Kalnadruvas”, “Pullans” un “Sīļi”. Lai šo teritoriju iedzīvotājiem, zemes lietotājiem un dārziņu apsaimniekotājiem nebūtu jāplāno atkritumu izvešana ārpus teritorijas vai to dedzināšana uz vietas, aicinām…
Lasīt visu