Author Archive: jurijs

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 16.05.2022. darba kārtība

16.05.2022., plkst. 10:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par grozījumiem Centrālās administrācijas nolikumā. Par Alūksnes novada muzeja nolikuma apstiprināšanu. Par Alūksnes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. Par Alūksnes novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu….
Lasīt visu

Vai vajadzīgs soliņš?

 Pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju ierosinājumu atjaunot atpūtas soliņu Uzvaras ielā, kas pēc ielas pārbūves nav atjaunots. Soliņš atradās pie Uzvaras un Zemgales ielu krustojuma.    Pašvaldība aicina iedzīvotājus nelielā aptaujā paust viedokli, vai Uzvaras ielā posmā no krustojuma ar Helēnas…
Lasīt visu

Lemj par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā

2. maija ārkārtas sēdē Alūksnes novada pašvaldības dome, izskatot SIA “Pilsētvides serviss” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas grozījumu priekšlikumu, pieņēma lēmumu noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām) Alūksnes…
Lasīt visu

Stājas spēkā pašvaldības saistošie noteikumi

maijā stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.7/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.  Grozījumi 2010. gada saistošajos noteikumos veikti, lai palielinātu…
Lasīt visu

Ziemas saulgriežu svētki Pienenītē

PII “Pienenīte” Ziemas saulgriežu svētki  aizritējuši ar daudz dažādiem  pārsteigumu brīžiem, ar Ziemassvētku dāvināšanas un  dāvanu saņemšanas prieku. Kopā ar bērniem mācījāmies priecāties par visvienkāršākajām lietām – paša gatavotu sniegpārsliņu logā, izcepto piparkūku, iemācīto dzejolīti, dziesmiņu, izveidoto apsveikuma kartiņu mammai,…
Lasīt visu

Orientēšanās pa Alūksnes objektiem

Orientēšanās pa Alūksnes objektiem

Latvijas veselības sporta nedēļas ietvaros 26. novembrī ‘’Rūķīšu’’ un ‘’Pūcīšu’’ grupas bērni devās orientēšanās pastaigā pa Alūksni. Mūsu mērķis bija aplūkot un izpildīt uzdevumos atzīmējoties Alūksnes objektu vietās. Orientēšanās laikā uzzinājām kā pielietot drošības noteikumus, kurus esam apguvuši. Bērni izzināja,…
Lasīt visu

LATVIJAS VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA

Pirsmsskolas izglītības iestādes ‘’Pienenīte’’grupu bērni iesaistījās  Tautas sporta asociācijas rīkotajā  pasākumā Latvijas veselības sporta nedēļā, kas norisinājās no 22.11.2021  līdz 28.11.2021. Sporta skolotājai  bija iespēja vienas nedēļas ietvaros izveidot pasākuma programmu. Programmā  bija iekļauts visas nedēļas garumā doties pastaigā un…
Lasīt visu

Mārtiņdiena

Kas tur dīc, kas tur rīb  Ap to mūsu istabiņu? Mārtiņš gaili dancī veda,  Ap istabu tekādams. Viens no pirmsskolas „Pienenīte” uzdevumiem ir iepazīstināt audzēkņus ar latviešu folkloru gan ikdienā, gan svētkos, apgūstot latviešu tautas tradīcijas.  Tāpēc pirmsskolā tiek svinēti…
Lasīt visu

Latvijai 103

Latvijai 103

Valsts svētku svinēšana un gatavošanās ir vienmēr bijis kas īpašs. Šajā nedēļā visi bērnudārza bērni līmēja, krāsoja un veidoja no plastilīna dažādus radošus darbiņus par godu Latvijai. Pastaigu laikā tikai skaitīt karogi, kas izkārti pie ēkām Alūksnē, uzkopti laukumiņi. Tika…
Lasīt visu

Skip to content