Author Archive: jurijs

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam 

LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus. 2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas…
Lasīt visu

ATTĀLINĀTA DALĪBA DALĪBNIEKU SAPULCĒS

2020.gada 22.martā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, kas paredz vairākas iespējas, kā dalībnieki un akcionāri (turpmāk – dalībnieki) var piedalīties un balsot dalībnieku sapulcēs, neierodoties uz sapulci klātienē: dalībnieka tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces; dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē,…
Lasīt visu

Informācija par atbalsta pasākumiem tautsaimniecībai saistībā ar Covid-19 izplatību

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/webComisDK?OpenView&restrictToCategory=31.03.2020&count=1000 Ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem, izstrādāti šādi atbalsta mehānismi: DARBA DEVĒJIEM – krīzes skartajās nozarēs Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku pilnīgi vai daļēji atbrīvos no nomas maksas samaksas valstij. Varēs nepiemērot kavējuma procentus…
Lasīt visu

Par ielu tirdzniecību ārkārtas situācijas laikā

Šobrīd ielu tirdzniecība nav aizliegta. Taču ielu tirdzniecības organizatoriem un tirgotājiem ir pienākums ievērot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ekonomikas ministra 2020.gada 20.marta rīkojuma Nr. 1-6.1/2020/51 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās” (tālāk tekstā…
Lasīt visu

Jauns licencētās makšķerēšanas nolikums Alūksnes ezeram būs spēkā no 1.maija

Alūksnes novada dome ir apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus – nolikumu par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā. Tajos norādīti papildu noteikumi makšķerēšanai Alūksnes ezerā, licenču veidi, to maksa un licenču cenu…
Lasīt visu

Piešķir pašvaldības apbalvojumus “Pagodinājums”

Alūksnes novada domes 26. marta sēdē tika pieņemts lēmums par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” piešķiršanu četrās nozarēs – uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un sportā. Iepriekšējos gados pašvaldības apbalvojumu pasniegšana notika valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā 4. maijā, taču, ņemot vērā šobrīd…
Lasīt visu