Publiskās apspriešanas

Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas publisko apspriešana

Paziņojums par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas publisko apspriešanu   Ar Alūksnes novada domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 307 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Alūksnes novada attīstības programmas…
Lasīt visu

Paziņojums par publisko apspriešanu

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka 2019. gada 31. janvāra Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 16 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanās termiņš…
Lasīt visu

Skip to content