Author Archive: jurijs

Mazdārziņu teritorijās jāievēro atkritumu savākšanas kārtība!

“Kalnadruvu”, “Pullana” un “Sīļu” teritoriju iedzīvotāji, zemes lietotāji un dārziņu apsaimniekotāji atkārtoti tiek aicināti iegādāties “Pilsētvides serviss” marķētos maisus uzņēmuma Klientu centrā Rūpniecības ielā 8f, Alūksnē. Ceturtdienās piepildītus maisus līdz plkst.10.00 ir jānovieto izveidotajās atkritumu savākšanas vietās.    Šie laukumi…
Lasīt visu

Apkures tarifs saglabāsies nemainīgs

 Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, SIA “Alūksnes enerģija” visās apkalpojamajās katlumājās Alūksnes pilsētā, kā arī Mālupes un Jaunlaicenes pagastos ir veikusi ražošanas iekārtu tehniskās profilakses remontdarbus, bojājumu novēršanu, kā arī ikgadējās vizuālās apskates ietvaros novērtēts apkures sistēmu stāvoklis, lai klientiem jaunajā…
Lasīt visu

Labiekārtota “Mazputniņa” teritorija Malienā

 Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas ietvaros Malienas pagasta pārvalde daļēji īstenoja projektu “Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijas labiekārtošana”.  Mērķprogrammas ietvaros Malienas pagastā par prioritāti tika izvirzīta Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijā esošā…
Lasīt visu

Remontē ceļus Zeltiņos

 Zeltiņu pagastā jūlijā noslēdzās infrastruktūras uzlabošanas projekts “Autoceļa Krastiņi-Krūmiņi atjaunošana”. Saskaņā ar projektu autoceļam vietām noņemts apaugums, nostiprināta mala pie vecā Baznīckalniņa un uzbērts jauns grants segums. Seguma atjaunošanu veica uzņēmums SIA “Rubate”. Finansējumu piešķīra Alūksnes novada pašvaldība no pagastu…
Lasīt visu

Liepnas pagastā labiekārtota skolas teritorija

 Liepnas pagasta pārvalde īstenojusi infrastruktūras uzlabošanas projektu, kas finansēta no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas.  Projektā “Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas teritorijas labiekārtošana” paredzēja seguma maiņu gājēju celiņam uz Liepnas pamatskolu.  – Celiņš uz skolu iepriekš bija…
Lasīt visu

Īstenos programmu bērnu problemātiskās uzvedības mazināšanai

 Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” un “Pienenīte” šoruden sāks īstenot programmu STOP 4-7, kuras mērķis ir palīdzēt bērniem ar uzvedības traucējumiem, izmantojot pozitīvo audzināšanu.    Bieži esam novērojuši, ka uzvedības traucējumi rodas jau pirmsskolas vecuma bērniem. Uzvedības traucējumi – dusmīgs/viegli…
Lasīt visu

Izmaiņas bāriņtiesas darbā

 Alūksnes novada bāriņtiesai no šī gada 1. septembra būs izmaiņas iestādes nolikumā un arī tās darbībā. Domes 26. augusta sēdē deputāti pieņēma lēmumu par grozījumu veikšanu bāriņtiesas nolikumā.  Būtiskākie grozījumi saistīti ar to, ka tiek likvidēta bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata…
Lasīt visu

11. septembrī Ates muzejā aicina “Rudens diena Ottesmuižā”

“Padekatrs”, “Tripiņpolka”, “Uzlūdz dāmas”, “Hoiram”, “Diksītis”, “Tu māsiņa, es māsiņa”, “Joksu polka”, “Stūrsteps”, “Ak, smukā meitiņ”, “Valceris” – tās ir Malienas pusei raksturīgas dejas jaunajā deju lieluzvedumā “Malienas mantojums”. Stiprinot malēnisko identitāti un atdzīvinot malēniešu kultūrtelpu, uzvedums apvieno gan jaunas,…
Lasīt visu

Sporta un atpūtas diena Ilzenē

Laikapstākļu lutināta, 21. augustā Ilzenē notika sporta un atpūtas diena “Sporto un asini prātu”.  Organizatori bija sarūpējuši dažādas disciplīnas, kurās dalībnieki varēja pierādīt gan savu veiklību un pacietību, gan atjautību un komandas saliedētību. Dalībnieki sacentās šādās aktivitātēs – “Kombinētā stafete”,…
Lasīt visu

Aicina pieteikt pretendentus Alūksnes novada pašvaldības augstākajam apbalvojumam “Sudraba zīle”

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 30. septembrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības augstāko apbalvojumu “Sudraba zīle” cilvēkus, ģimenes, biedrības, organizācijas, uzņēmumus un citus pretendentus – ikvienu, kura veikums novada un tā iedzīvotāju labā ir sevišķi nozīmīgs. Apbalvošanai var pieteikt gan…
Lasīt visu

30. augustā Alūksnē viesojās Ministru prezidenta biedrs, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Dienas pirmajā pusē ministrs apmeklēja Alūksnes novada vidusskolu, kur piedalījās skolas 10 gadu jubilejas pasākumā. Pasākuma laikā ministrs pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumus pedagogiem, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pasniedza pašvaldības apbalvojumus, savukārt Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča…
Lasīt visu

100 gadu jubilejā sveic Austru Bistrovu

Svētdien, 29. augustā, Alūksnes novada pašvaldības, Dzimtsarakstu nodaļas un Sociālo lietu pārvaldes pārstāvji 100 gadu jubilejā godināja novada iedzīvotāju Austru Bistrovu. Jubilāri svētku dienā viņas pašreizējā dzīvesvietā sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” Mālupes pagastā apciemoja un sveica Alūksnes novada domes priekšsēdētājs…
Lasīt visu

Tematisko darba grupu rezultātu kopsavilkums

Uzņēmējdarbības attīstības darba grupa              Ilgtspējīga tautsaimniecība Uzņēmējdarbības infrastruktūra, mobilitāte Tūrisms kā teritorijas attīstības veicinātājs Inovācijas un digitalizācija, sadarbība ar pašvaldību Vides jautājumu attīstības darba grupa  Ainava, aizsargājamās dabas teritorijas Ilgtspējīga resursu izmantošana Cilvēks – vide – piesārņojums Klimata pārmaiņas Sporta,…
Lasīt visu

Skip to content