marts 2022 - Page 3 of 4 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: marts 2022

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes zemessargi uzsāk pamatapmācību

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes zemessargi uzsāk pamatapmācību

Piektdien, 11. martā, Alūksnes novada Alsviķu pagastā militārajā bāzē “Strautiņi” vairāk nekā 50 Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes jaunie zemessargi uzsāks militārās pamatapmācības neintensīvo apmācības kursu, pēc kura sekmīgas pabeigšanas  pilnvērtīgi varēs uzsākt zemessarga uzdevumu veikšanu. Pamatapmācības kursā piedalīsies zemessargi no…
Lasīt visu

Alūksnes Kultūras centrā Katrīnas Gupalo un pianista Andreja Osokina koncertprogramma “Mēness starus stīgo”

Alūksnes Kultūras centrā 19. martā pulksten 17.00. Programmā iekļauti izcilākie un emocionālākie latviešu komponistu skaņdarbi klavierēm solo un klavierēm četrrocīgi, kā arī dvēseliskās, gleznainās un krāšņās Emīla Dārziņa dziesmas un latviešu tautasdziesmas īpaši veidotās aranžijās. Šī koncertprogramma tika radīta īpaši…
Lasīt visu

Pagarināts pretendentu pieteikšanas termiņš pašvaldības apbalvojumam “Pagodinājums” izglītībā, kultūrā, uzņēmējdarbībā un sportā

Alūksnes novada pašvaldība līdz 18. martam pagarina pretendentu pieteikšanas termiņu pašvaldības apbalvojumam “Pagodinājums” uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un sportā.   Apbalvojumu “Pagodinājums” minētajās nozarēs pasniedz, vērtējot iepriekšējā gada sasniegumus. Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus raudzīties pēc apbalvojumu pretendentiem, kas pēdējā gada laikā…
Lasīt visu

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu

 Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu, Alūksnes novadā noteiktas divas parakstu vākšanas vietas:  1) pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 2) Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu…
Lasīt visu

Pašvaldība Alūksnē izveidojusi vienotu kontakttālruni palīdzības sniegšanai no Ukrainas atbraukušajiem

Alūksnes novada pašvaldība ir izveidojusi vienotu kontakttālruni informatīvā atbalsta un palīdzības sniegšanai personām, kas Alūksnes novadā ieradušās no Ukrainas. Tālruņa numurs ir 26456644, tas sāk darbu otrdien, 8. martā, un to apkalpos pašvaldības Centrālā administrācija.   Zvanot uz šo tālruni,…
Lasīt visu

Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolai notiks militārie vingrinājumi bijušās Zeltiņu kodolraķešu bāzes teritorijā

Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolai notiks militārie vingrinājumi bijušās Zeltiņu kodolraķešu bāzes teritorijā

 No 14. līdz 16. martam un no 24. līdz 27. martam Alūksnes novada Zeltiņu pagastā pašvaldības īpašumā “Medņukalni”, bijušās Zeltiņu kodolraķešu bāzes pamesto ēku kompleksā, Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolai notiks militārie vingrinājumi.  Karavīri formas tērpos ar ieročiem pārvietosies pa…
Lasīt visu

Biedrība “Jaunieši Alūksnes novadam” aicina ziedot Ukrainas cilvēkiem

Biedrība “Jaunieši Alūksnes novadam” sadarbībā ar nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds” aicina ziedot Ukrainas cilvēkiem. Ziedojumi jānogādā Rūpniecības ielā 8F, 2. stāvā, Alūksnē. Labdarības andeles darba laikā (ceturtdiena, piektdiena, sestdiena 12:00-16:00, svētdiena 12:00-15:00) lūdz nest: Bērnu autiņbiksītes, Pārtika (maisījumi…
Lasīt visu

Plāno turpināt Eiropas mazo pilsētu attīstības projektu

 Alūksnes novada pašvaldības 24. februāra domes sēdē deputāti atbalstīja piedalīšanos kā sadarbības partnerim Eiropas Savienības programmas “Citizens, Equality, Rights and Values” (CERV) (“Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības”) projektu uzsaukumā “RegrowTown” tīkla attīstībai.    Projekta apstiprināšanas gadījumā šis būs turpinājums Eiropas…
Lasīt visu

Pretendēs finansējumam Miera ielas pārbūvei un aktīvās atpūtas parka izveidei

  Alūksnes novada domes 24. februāra sēdē deputāti pieņēma lēmumus atbalstīt divu pašvaldības augstas gatavības projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā finansējuma saņemšanai.    Dome pieņēma lēmumu atbalstīt augstas gatavības projekta “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”…
Lasīt visu

Stājušies spēkā saistošie noteikumi

  2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”””   17. februārī spēkā stājušies minētie saistošie noteikumi, kas paredz, ka Alūksnes novada pašvaldība turpmāk atbalstīs…
Lasīt visu

Apstiprina izmaksas pašvaldību savstarpējos norēķinos

Alūksnes novada domes 24. februāra sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt viena audzēkņa izmaksas pašvaldību savstarpējos norēķinos par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.    Šie aprēķini veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie…
Lasīt visu

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

  Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu precizēšanu Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 25.augusta lēmumu “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.46 ”Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”,…
Lasīt visu

Labdarības akcija “Palīdzēsim Ukrainas tautai”

Ukrainas karogs

Alūksnes un Apes novada fonds turpina jau savulaik uzsākto labdarības akciju “Palīdzēsim Ukrainas tautai”.   “Atbalsta sniegšanā sadarbojamies ar Alūksnes novada pašvaldību, biedrībām “Jaunieši Alūksnes novadam”, “Latvijas ukraiņu kongress”, biedrību “Speciālo palīglīdzekļu parks”. Ziedojumus piesaistām gan Ukrainas cilvēkiem, kuri ieradušies…
Lasīt visu

Skip to content