Sabiedriskā līdzdalība Archives - Alūksnes novads

Sabiedriskā līdzdalība

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcija

  PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANU 07.02.2023. Alūksnes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 2023. gada 03. februāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 15-2/706, ir uzsākta 2022.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.25/2022 “Lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu…
Lasīt visu

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

  Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.104 apstiprināts lokālplānojums un izdoti saistošie noteikumi.   …
Lasīt visu

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā

  Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, 3A,3B,5, Alūksnē, Alūksnes novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 08.05.2023.     Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.137 apstiprināts…
Lasīt visu

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

  Paziņojums par lokālplānojuma īstenošanu 20.09.2023. Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija noradījusi, ka saistošie noteikumi Nr. 16/2023 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.‑2027. gadam, nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā,…
Lasīt visu

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

  Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 04.03.2024. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2024.gada 29.februāra lēmumu Nr.29 (protokols Nr.3, 12.p.) „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas…
Lasīt visu

Skip to content