Sabiedriskā līdzdalība

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. augusta sēdes lēmumu ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamam īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir…
Lasīt visu

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 108 (protokols Nr.8,4p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem:        Peldu iela 5A, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3601 001 0408),    zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601…
Lasīt visu

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

  Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu precizēšanu Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 25.augusta lēmumu “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.46 ”Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”,…
Lasīt visu

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

Ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.392 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas uzsākšanu” tiks uzsākta lokālplānojuma izstrāde. Rakstiski…
Lasīt visu

Skip to content