Sabiedriskā līdzdalība Archives - Alūksnes novads

Sabiedriskā līdzdalība

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcija

  PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANU 07.02.2023. Alūksnes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 2023. gada 03. februāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 15-2/706, ir uzsākta 2022.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.25/2022 “Lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu…
Lasīt visu

Lokālplānojums nekustamam īpašumam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

  Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.104 apstiprināts lokālplānojums un izdoti saistošie noteikumi.   …
Lasīt visu

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā

  Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, 3A,3B,5, Alūksnē, Alūksnes novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 08.05.2023.     Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.137 apstiprināts…
Lasīt visu

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

  Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu precizēšanu Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 25.augusta lēmumu “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.46 ”Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”,…
Lasīt visu

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

Ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.392 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas uzsākšanu” tiks uzsākta…
Lasīt visu

Skip to content