Arhīvs par mēnesi: marts 2022

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pametuši Ukrainu kara dēļ un Latvijā uzsākuši tiesiskās darba attiecības,  NVA izmaksā vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu

Ukrainas karogs

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijā uzsāk  darba tiesiskās attiecības, NVA izmaksā vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500 eiro apmērā. Lai saņemtu nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas jebkurā no NVA klientu apkalpošanas vietām Latvijā jāiesniedz iesniegums nodarbinātības…
Lasīt visu

Veclaicenē aicina uz pagasta iedzīvotāju forumu 9. aprīlī

Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”  aicina 9. aprīlī plkst. 10.00 Veclaicenes tautas namā uz pagasta iedzīvotāju forumu. Runāsim par Alūksnes novada pašvaldības mērķprogrammas līdzekļu izlietojuma mērķiem Veclaicenes pagasta infrastruktūras un vides kvalitātes…
Lasīt visu

Tautsaimniecības komitejas 21.03.2022. sēdes darba kārtība

21.03.2022., plkst. 10:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā  Darba kārtībā: Informācija par priekšizpētes par potenciālā dzīvojamā fonda pieejamības uzlabošanu Alūksnes pilsētā rezultātiem. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu…
Lasīt visu

Працює державний єдиний інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії»

Працює державний єдиний інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії»

З метою надання в одному місці найважливішої інформації про можливості надання та отримання підтримки цивільному населенню України працює єдиний інформаційний телефон Фонду інтеграції суспільства – «Допомога українцям у Латвії» – +371 27 380 380. Інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії»…
Lasīt visu

Інформація Міністерство охорони здоров’я

Інформація Міністерство охорони здоров'я

Інформація Міністерство охорони здоров’я   Всі державні послуги охорони здоров’я Вам доступні безкоштовно Для отримання інформації, консультації 📞 80001234 (понеділок-четвер 8:30 – 17:00, п’ятниця- 8:30 – 15:00, англійською та російською мовами). 📞для закордонних номерів : +371 67045005 Міністерство охорони здоров’я…
Lasīt visu

Українські біженці війни можуть отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення.

Фонд інтеграції суспільства (ФІС), у рамках програми Европейського фонду підтримки знедолених, пропонує українськім біженцям, які отримали у центрах соціального обслуговування довідку, що знаходяться у кризовій ситуації, отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення.   Цивільні громадяни України після…
Lasīt visu

Ukrainas kara bēgļi varēs saņemt bezmaksas pārtikas un pamata materiāla atbalsta pakas

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu. Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par…
Lasīt visu

Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 16.03.2022. darba kārtība

16.03.2022., plkst. 10:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Raiņa bulvārī 4-2,…
Lasīt visu

Zeltiņu pagasta iedzīvotājus aicina uz tikšanos par pašvaldības finansējuma izlietojumu pagasta attīstībai

Tā kā iepriekš februārī plānotās tikšanās sakarā ar Covid-19 izplatīšanās pieaugumu tika atceltas, Zeltiņu pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus uz tikšanos par Alūksnes novada pašvaldības mērķprogrammas pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai finansējuma izlietojumu Zeltiņu pagastā 2022. gadā 21. martā pulksten…
Lasīt visu

Latvijas Republikas tiesībsargs nesaskata iemeslus apšaubīt darba grupas sagatavoto ziņojumu

Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas republikas tiesībsarga vēstuli ar atbildi Strautiņu pamatskolas skolēnu vecāku iesniegumam, kurā iesniedzēji iebilst Alūksnes novada darba grupas ziņojumā “Par priekšlikumiem kvalitatīvas izglītības pieejamībai novadā” izteiktajiem priekšlikumiem un apšauba tā kvalitāti. Šeit piedāvājam iespēju iepazīties…
Lasīt visu

Līga Langrate arī turpmāk pildīs priekšsēdētāja vietnieces attīstības un investīciju piesaistes jautājumos amatu

Ceturtdien, 10. martā, Alūksnes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts sešu deputātu sagatavots lēmuma projekts par deputātes Līgas Langrates atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja vietnieces attīstības un investīciju piesaistes jautājumos amata. Pret šo priekšlikumu balsojot 9 deputātiem, 6 deputātiem balsojot…
Lasīt visu

Alūksnes novada pašvaldība finansiāli atbalsta ārkārtas palīdzības sniegšanu Odesas apgabalam Ukrainā

Alūksnes novada pašvaldības 10. marta ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu no pašvaldības budžeta piešķirt 3000 EUR Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam Odesas apgabalā.   Šādam palīdzības solim Vidzemes reģiona pašvaldības vienojušās, ņemot vērā 2019. gadā starp Vidzemes plānošanas reģionu un Ukrainas…
Lasīt visu

Skip to content