jūlijs 2018 - Page 2 of 2 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: jūlijs 2018

Taksometru licences Vidzemē izsniedz Vidzemes plānošanas reģions

Saskaņā ar grozījumiem Autopārvadājumu likumā, no 2018. gada 1.maija speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz plānošanas reģioni. Vienlaikus jāpiebilst, ka republikas pilsētās atļaujas izsniedz pilsētu pašvaldības, tāpēc Vidzemes plānošanas reģionā licences pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem Valmieras pilsētas teritorijā…
Lasīt visu

Aicina iesniegt dokumentus vienkāršotās satiksmes atļaujas saņemšanai

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi informāciju no Valsts robežsardzes, ka no 10. jūlija tie Alūksnes novada iedzīvotāji, kuri iepriekš pieteikušies vietējās pierobežas satiksmes atļauju saņemšanai, var doties uz Krievijas Federācijas institūcijām tālākai dokumentu kārtošanai. Tālākās procedūras atļauju saņemšanai iedzīvotāji var kārtot…
Lasīt visu

Apstiprināts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2018. gada 25.maija lēmumu Nr.7.4. un Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2018.gada 22.jūnija lēmumu Nr. 3,  apstiprināts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam. Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns  ir attīstības plānošanas dokuments, kura galvenais…
Lasīt visu

Aicinām pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Vidzemes plānošanas reģions projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros aicina vecākus un audžuvecākus, kuriem ir bērns ar funkcionālajiem traucējumiem un kuram ir noteikta invaliditāte, līdz 2018. gada 31. augustam pieteikt bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai deinstitucionalizācijas projektā. Projekts paredz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu….
Lasīt visu

Izsludināts apvidus šķēršļu skrējiena „Stipro skrējiens Ilzenē 2018” nolikums

Apvidus šķēršļu skrējiens „Stipro skrējiens Ilzenē 2018” NOLIKUMS 1. Mērķis popularizēt aktīvu dzīvesveidu;   iesaistīt fiziskās aktivitātēs dažāda vecuma dalībniekus;   iespēju skrējiena dalībniekam pārbaudīt savu gribasspēku un fizisko spēju robežu;   sniegt iespēju aizraujošā veidā iepazīt Ilzenes pagastu un…
Lasīt visu

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana. Paredzētās darbības vieta: īpašums “Putni” (kadastra Nr. 36960080051, zemes vienībās ar kadastra numuriem 36960080051, 36960080052 un 36960080177), Ziemera pagasts, Alūksnes novads. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Alūksnes putnu ferma”, reģ….
Lasīt visu

Skip to content