Gada arhīvs: 2018

PROJEKTS “WASTE ART”

15 Vidzemes izglītības iestādes sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu veiks atkritumu auditu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”pēc Vidzemes plānošanas reģiona uzaicinājuma ir iesaistījusies projektā “WasteArt”, un 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā, skolotājiem un audzēkņiem cieši sadarbojoties, veiks atkritumu auditu – izmantojot…
Lasīt visu

INFORMĀCIJA par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem

INFORMĀCIJA iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem Cienījamie iedzīvotāji! Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības, akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (izveidota akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”…
Lasīt visu