2018 - Alūksnes novads

Gada arhīvs: 2018

PROJEKTS “WASTE ART”

15 Vidzemes izglītības iestādes sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu veiks atkritumu auditu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”pēc Vidzemes plānošanas reģiona uzaicinājuma ir iesaistījusies projektā “WasteArt”, un 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā, skolotājiem un audzēkņiem cieši sadarbojoties, veiks atkritumu auditu – izmantojot…
Lasīt visu

INFORMĀCIJA par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem

INFORMĀCIJA iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem Cienījamie iedzīvotāji! Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības, akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (izveidota akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”…
Lasīt visu

Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes Koledžas Robežsargu skolā

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2019.gada 25.februārim (ieskaitot) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā…
Lasīt visu

Alūksnes novads – viena no deviņām ģimenei draudzīgām pašvaldībām Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” Alūksnes novads kā viens no konkursa deviņām pašvaldībām finālistēm tika sumināts nominācijā “Par programmas “Draudzīga vieta bērnam” attīstību Latvijā”, kā arī saņēma divas speciālās konkursa atbalstītāju balvas. Konkurss “Ģimenei…
Lasīt visu

Izsludina pieteikšanos uz rūpnieciskās zvejas tiesībām

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” izsludina pieteikšanos uz rūpnieciskās zvejas tiesībām Alūksnes novada ūdenstilpēs 2019. gadam, izņemot privātās ūdenstilpes. Iesniegums iesniedzams līdz 2018. gada 31. decembrim personīgi vai pastu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA” Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā,…
Lasīt visu

No 1. janvāra sāks pāreju uz tiešiem maksājumiem par piegādāto siltumenerģiju

AS “Simone” kā siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) paziņo, ka sākot no 2019.gada 1.janvāra Alūksnes pilsētā AS „Simone” piegādātās siltumenerģijas lietotājiem – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (dzīvokļu) īpašniekiem, tiks uzsākta pāreja uz tiešo maksājumu sistēmu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma…
Lasīt visu

No 1. janvāra izmaiņas sabiedriskā transporta biļešu cenās pilsētā

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi Vidzemes plānošanas reģiona informāciju, ka no 2019. gada 1. janvāra Alūksnes pilsētas teritorijā kursējošajos sabiedriskā transporta maršrutu (Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne un Alūksne-Kolberģis-Slimnīca-Alūksne) autobusos biļetes cena no 55 centiem pieaugs līdz 60 centiem, savukārt bagāžas biļetes cena sabiedriskajos pārvadājumos būs…
Lasīt visu

Skip to content