marts 2024 - Page 2 of 3 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: marts 2024

Paziņojums par lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 29. februāra lēmumu Nr. 29 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai…
Lasīt visu

Izsludina pieteikumu iesniegšanu pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu ēku fasāžu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai

Izsludina pieteikumu iesniegšanu pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu ēku fasāžu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai

Lai sniegtu atbalstu Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un novada vēsturiskās apbūves saglabāšanai, sabiedrības interesēs veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu, vēsturisku ēku izmantošanu, to pieejamību apskatei un vides sakārtošanu, Alūksnes novada pašvaldība aizvadītajā gadā izdeva saistošos noteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras…
Lasīt visu

Alūksnes novada civilās aizsardzības komisija mācībās trenē rīcību krīzes situācijās

Alūksnes novada civilās aizsardzības komisija mācībās trenē rīcību krīzes situācijās

Trešdien, 6. martā, Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija mācībās “Pilskalns 2024” trenēja rīcības un sadarbības spējas krīzes situāciju risināšanā.   Mācību laikā saskaņā ar iepriekš sagatavotu scenāriju komisija sadarbībā ar Zemessardzes 2. Vidzemes brigādi un 31. kājnieku bataljonu…
Lasīt visu

Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķir finansējumu Alūksnes novada bibliotēkas projektam

Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķir finansējumu Alūksnes novada bibliotēkas projektam

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis Alūksnes novada bibliotēkas projektu “Rakstnieku stāsti par stāstiem”, piešķirot tam 1320 EUR finansējumu.   Lai popularizētu latviešu oriģinālliteratūras daudzveidību, pievēršot uzmanību īsprozas žanram, radītu un nostiprinātu dažādu paaudžu alūksniešu lasīšanas paradumus, realizējot projektu, tiks dota iespēja…
Lasīt visu

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos atbalstīti divi Alūksnes novada muzeja projekti

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos atbalstīti divi Alūksnes novada muzeja projekti

VKKF 2024. gada 1. projektu konkursā “Kultūras mantojums” Alūksnes novada muzejam piešķīra 1400,00 EUR projekta “Alūksnes novada muzeja ceļojošās izstādes “Pa 7.Siguldas kājnieku pulka pēdām” izveide” realizācijai. Gatavojoties pulka 105. gadadienai, plānots izveidot ceļojošo izstādi “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka…
Lasīt visu

Alūksnes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņos

Eiropas Parlamenta vēlēšanu logo

Alūksnes novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātus darbam Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2024.gada 8.jūnijā.   Alūksnes novadā darbosies 19 vēlēšanu iecirkņi, katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai ir…
Lasīt visu

Aicina pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Pagodinājums” četrās nozarēs

Aicina pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Pagodinājums” četrās nozarēs

Alūksnes novada pašvaldība aicina līdz 18. martam (ieskaitot) pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Pagodinājums” četrās nozarēs – uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un sportā.   Apbalvojumu “Pagodinājums” katrā jomā pasniedz, vērtējot iepriekšējā gada sasniegumus. Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus apbalvojumiem pieteikt tādus pretendentus, kuru…
Lasīt visu

Skip to content