maijs 2019 - Page 2 of 2 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: maijs 2019

Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes Koledžas Robežsargu skolā

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2019.gada 19.augustam (ieskaitot) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā…
Lasīt visu

Izveidota iedzīvotāju aptauja par bērnu laukuma labiekārtošanu Alūksnes muižas parkā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” ietvaros no VARAM valsts budžeta programmas “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” līdzekļiem ir piešķīrusi Alūksnes novada pašvaldībai naudas balvu. Šos līdzekļus līdz 2019. gada beigām pašvaldība ir plānojusi izlietot…
Lasīt visu

Būs satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā

No 7. maija Alūksnē, Šķūņu ielā sākās ūdensvada un kanalizācijas būvniecība, kuras laikā autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.  Ūdensapgādes infrastruktūras būvniecība notiks SIA “Rūpe” īstenotajā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”. SIA “Rūpe” informē, ka satiksmes ierobežojumi būs, taču…
Lasīt visu

Paziņojums par lokālplānojuma poligonam “Lāčusils”, Alūksnes novadā, apstiprināšanu

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu, Alūksnes novada dome 25.04.2019 ir pieņēmusi lēmumu Nr. 100 “Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes…
Lasīt visu

Bērnudārzā “Pienenīte” aizvadītas Ziemas Olimpiskās spēles

Pirms atvadām no ziemas, aicinājām  PII “Pienenīte”  bērnus uz jautrām aktivitātēm. Izpriecājāmies visi, gan mazi, gan lieli!  Sadaloties izlozes kārtībā komandas, devās stafetēs Stafetē ”Garšīgais burkāniņš”, “Kurš ātrāk” dalībnieki vilka viens otru kamaniņās apkārt konusiem. Stafetē “Trāpi mērķi’’ bija jātrāpa…
Lasīt visu

Draudzības diena februārī

Draudzības diena PII “Pienenīte” Taurenīšu” un “Skudriņu” grupiņās. ’’Skudriņu’’ grupā 14.februāra rīts bija īpaši gaidīts un sirsnīgs, jo beidzot bija pienācis brīdis, kad ar sirsnību un mīlestību gatavotās dāvaniņas varēs pasniegt draugiem. Padomāts bija arī par cienastu, kā arī par…
Lasīt visu

Vidzemes plānošanas reģions ieviesīs izmēģinājuma projektu līdzdalības budžeta procesa attīstībai reģionā

Lai veicinātu reģiona iedzīvotāju izpratni un līdzdalību valsts iestāžu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā lēmumos par vietējo budžetu, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs īstenos izmēģinājuma projektu, kas mudinās reģiona iedzīvotājus iesaistīsies iniciatīvu rosināšanā kultūras projektu jomā. Līdzdalības…
Lasīt visu

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA nepārtrauktās pieteikšanās KĀRTU

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA nepārtrauktās pieteikšanās KĀRTU ar kopējo finansējumu 515 332,30 EUR. Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu uzsāk „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā ALP Stratēģija 2015.-2020.gadam)…
Lasīt visu

Skip to content