februāris 2024 - Page 2 of 2 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: februāris 2024

Aicina izteikt viedokli par plānotiem grozījumiem saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem izglītības iestādēs

Aicina izteikt viedokli par plānotiem grozījumiem saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem izglītības iestādēs

No 2. līdz 16. februārim ikviens interesents var izteikt viedokli par sagatavoto Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu “Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/2023 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””…
Lasīt visu

Spēkā stājas jauni saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Alūksnes novadā

Alūksnes ezers, makšķerēšanas vieta

Šodien, 30. janvārī, spēkā stājas Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Alūksnes novadā. Ar saistošajiem noteikumiem Nr.2/2024 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes novadā” lūdzam iepazīties tiesību aktu portālā https://likumi.lv/ta/id/349387-par-licenceto-makskeresanu-aluksnes-ezera, kā arī pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv, sadaļā https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi/.  Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā notiek…
Lasīt visu

Skip to content