septembris 2020 - Page 2 of 3 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: septembris 2020

Aicina uzņēmējus pieteikties bezmaksas konsultācijām inovāciju un starptautiskās sadarbības jautājumos

Vidzemes reģiona uzņēmējiem ir iespēja pieteikties bezmaksas konsultācijām par inovāciju un starptautiskās sadarbības attīstīšanu, lai veicinātu uzņēmuma konkurētspēju ārvalstīs.    Jau vairāk nekā gadu Vidzemē atbalstu starptautiskās sadarbības jautājumos sniedz uzņēmējdarbības atbalsta speciālists – inovāciju brokeris Ilona Platonova. Visbiežāk produktu…
Lasīt visu

Atzīmējot Pasaules talku, “Zaļā josta” aicina doties dabā un atbrīvot vidi no bezatbildīgi izmestiem izsmēķiem

Šo sestdien visa pasaule tiek aicināta apvienot spēkus, piedaloties Pasaules talkā. Talkas nedēļas nogalē “Zaļā josta” izsludina vides sakopšanas fotokonkursu “Pamani – sakop – iemūžini”, kura ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt savu iecienītāko vietu pie dabas, attīrot to no cigarešu…
Lasīt visu

PIESAKIES SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME” piedāvātajām apmācībām

Programma: Ēku siltināšana Izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma Nozare: Būvniecība Mācību vajadzības: Ēku siltināšanas tehnoloģijas Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas) Programmas īss apraksts: Izglītības procesā sniegt izglītojamiem teorētiskās…
Lasīt visu

Eksperti: ES mērķu sasniegšanai elektromobilitātē nepieciešama mērķtiecīga pieeja un valsts atbalsts

Lai sasniegtu Eiropas Savienības (ES) mērķus elektromobilitātes attīstībā, Latvijā ir mērķtiecīgi jāveicina elektrouzlādes infrastruktūras izveide, un tas nebūs iespējams bez valsts atbalsta, kā arī liela nozīme ir Eiropas fondiem, šodien AS “Sadales tīkls” organizētajā diskusijā “Uzlādes tīkls savieno Latviju” secināja…
Lasīt visu

Būvdarbu laikā slēgs satiksmi

Ceturtdien, 10. septembrī, tiks īslaicīgi slēgta satiksme pašvaldības autoceļā “Kanaviņas – Lejasšķiņķi”, posmā pirms īpašuma “Sprogas”. Sakarā ar caurtekas remontdarbiem ceturtdien, 10. septembrī, tiks īslaicīgi slēgta satiksme pašvaldības autoceļā “Kanaviņas – Lejasšķiņķi”, posmā pirms īpašuma “Sprogas”. Darbus veiks SIA “Sorma”….
Lasīt visu

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā no 2020.gada 6.oktobra tiek mainīts Jaunlaicenes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Jaunlaicenē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.12.30 līdz 13.30 tiks nodrošināti līdzšinējā…
Lasīt visu

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.09.2020 darba kārtība

07.09.2020., plkst. 10:00 Zāle Darba kārtībā: Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu M.ZIŅĢEI. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumā Nr. 181 “Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem”. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2015….
Lasīt visu

Uzlabota satiksmes drošība gājējiem Torņa un Kanaviņu ielas krustojumā

Alūksnes novada pašvaldība ir īstenojusi satiksmes drošības uzlabošanas projektu mazaizsargātākajiem satiksmes dalībniekiem Torņa ielā.  Torņa ielā, pirms krustojuma ar Kanaviņu ielu, ir izbūvēta ietve ielas pusē, kur tās iepriekš nebija, lai nodrošinātu mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošu izkāpšanu no sabiedriskā transporta…
Lasīt visu

Pārbūvēts ceļa posms Mārkalnes pagastā

Mārkalnes pagastā pabeigta autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”, kas veikta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Jūlija beigās Mārkalnes pagastā pēc pārbūves ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posms “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” 5,84 km garumā. Projekta realizācijas laikā izrakti un iztīrīti sāngrāvji,…
Lasīt visu

Pašvaldība turpinās sakārtot rūpnieciskās apbūves zonu Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldība sākusi īstenot projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā”, lai attīstītu komercdarbību, radītu jaunas darba vietas, kā arī revitalizētu degradētu teritoriju, izveidojot tajā komercdarbībai piemērotu infrastrukūru. Projektā paredzēts turpināt sakārtot vienu no lielākajām pilsētas rūpnieciskās apbūves zonām…
Lasīt visu

Skip to content