augusts 2020 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: augusts 2020

Ūdensvada izbūves laikā slēgts Glika ielas posms

Sakarā ar ūdensvada pieslēguma izbūvi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai būs slēgta autotransporta kustība Glika ielā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” laikā pie ģimnāzijas nepieciešams izbūvēt ūdensvada pieslēgumu maģistrālajam ūdensvadam, līdz ar…
Lasīt visu

No 1. septembra tiks atjaunoti vairāki maršruta Alūksne-Beja-Liepna reisi

No 2020. gada 1. septembra tiks atjaunots maršruta Nr.6692 Alūksne–Beja–Liepna reiss, kas pieturā Liepna otrdienās un piektdienās tiek uzsākts plkst.8.15 un Alūksnes autoostā – plkst.13.00. Reisi tika slēgti, jo sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī samazinājās pasažieru skaits.  Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot…
Lasīt visu

Saullēkta dārzu attīstīs kā radošu un māksliniecisku vietu atpūtai

Šomēnes uz jauno mājvietu Saullēkta dārzā no muižas parka teritorijas ir pārvietotas 2001. gadā tēlniecības simpozija “Gadsimtu sajaukšanās” laikā tapušās piecas akmens skulptūras – “Čiekurs”, “Kolumba ola”, “Diānas dzimšana”, “Kalna ezers”, “E-ola”. Šogad arī tiks paveikti priekšdarbi, lai sāktu īstenot Saullēkta…
Lasīt visu

Aicina izteikt priekšlikumus par izstrādājamo Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematisko plānu

14. augustā Jaunlaicenes pagastā notika Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrādes apspriešana. Priekšlikumus par Jaunlaicenes muižas attīstību pagasta pārvalde aicina iesniegt vēl līdz 7. septembrim.  Jaunlaicenes muižas parks, kas atrodas aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā, ir viens no izcilākajiem…
Lasīt visu

Domes sēdes 27.08.2020 darba kārtība

Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 166”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 216”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejmalas”,…
Lasīt visu

Ērmaņu muižā skanēs Uģa Prauliņa “Odi et amo”

Svētdien, 23. augustā plkst.16.00 Ērmaņu muižā skanēs komponista, muižas saimnieka Uģa Prauliņa kantāte-oratorija “Odi et amo”. Koncertā, pašam autoram klātesot, piedalīsies Latvijas Universitātes kamerkoris “DeCoro” /diriģenti Pēteris un Kristiāna Vaickovski/, Anti Kortelainens /vijole/, Signe Šteimane /vijole/, Dāvis Sliecāns /alts/, Kārlis…
Lasīt visu

Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 17.08.2020. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA SĒDE Nr. 8 17.08.2020., plkst. 10:00 Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā   Darba kārtībā: Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018. noteikumos Nr.4/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu…
Lasīt visu

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads pirmās redakcijas publiskā apspriešana

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 30. jūnijā Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 193 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu…
Lasīt visu

Sociālo lietu pārvalde aicina pieteikties ģimenes asistentu uz pilotprojekta laiku

Labklājības ministrija īsteno ESF projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura mērķis ir sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, iesaistoties pilotprojektā, aicina pieteikties darbā ģimenes asistentu…
Lasīt visu

PĻAUJAS SVĒTKI OTTESMUIŽĀ

KALNCEMPJU PAGASTA VIKTORA ĶIRPA ATES MUZEJĀ 2020. gada 12. septembrī plkst. 11:00 PĻAUJAS SVĒTKI OTTESMUIŽĀ Moto: Ražas laiks – kāzu laiks Vidzemes lauku sētas darbu darīšana, dziedāšana, dancošana un andelēšanās 11:00 Svētku atklāšana Piedalās: Medņevas etnogrāfiskais ansamblis, Jaunlaicenes folkloras kopa…
Lasīt visu

Skip to content