septembris 2021 - Page 3 of 3 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: septembris 2021

Remontē ceļus Zeltiņos

 Zeltiņu pagastā jūlijā noslēdzās infrastruktūras uzlabošanas projekts “Autoceļa Krastiņi-Krūmiņi atjaunošana”. Saskaņā ar projektu autoceļam vietām noņemts apaugums, nostiprināta mala pie vecā Baznīckalniņa un uzbērts jauns grants segums. Seguma atjaunošanu veica uzņēmums SIA “Rubate”. Finansējumu piešķīra Alūksnes novada pašvaldība no pagastu…
Lasīt visu

Liepnas pagastā labiekārtota skolas teritorija

 Liepnas pagasta pārvalde īstenojusi infrastruktūras uzlabošanas projektu, kas finansēta no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas.  Projektā “Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas teritorijas labiekārtošana” paredzēja seguma maiņu gājēju celiņam uz Liepnas pamatskolu.  – Celiņš uz skolu iepriekš bija…
Lasīt visu

Īstenos programmu bērnu problemātiskās uzvedības mazināšanai

 Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” un “Pienenīte” šoruden sāks īstenot programmu STOP 4-7, kuras mērķis ir palīdzēt bērniem ar uzvedības traucējumiem, izmantojot pozitīvo audzināšanu.    Bieži esam novērojuši, ka uzvedības traucējumi rodas jau pirmsskolas vecuma bērniem. Uzvedības traucējumi – dusmīgs/viegli…
Lasīt visu

Izmaiņas bāriņtiesas darbā

 Alūksnes novada bāriņtiesai no šī gada 1. septembra būs izmaiņas iestādes nolikumā un arī tās darbībā. Domes 26. augusta sēdē deputāti pieņēma lēmumu par grozījumu veikšanu bāriņtiesas nolikumā.  Būtiskākie grozījumi saistīti ar to, ka tiek likvidēta bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata…
Lasīt visu

11. septembrī Ates muzejā aicina “Rudens diena Ottesmuižā”

“Padekatrs”, “Tripiņpolka”, “Uzlūdz dāmas”, “Hoiram”, “Diksītis”, “Tu māsiņa, es māsiņa”, “Joksu polka”, “Stūrsteps”, “Ak, smukā meitiņ”, “Valceris” – tās ir Malienas pusei raksturīgas dejas jaunajā deju lieluzvedumā “Malienas mantojums”. Stiprinot malēnisko identitāti un atdzīvinot malēniešu kultūrtelpu, uzvedums apvieno gan jaunas,…
Lasīt visu

Sporta un atpūtas diena Ilzenē

Laikapstākļu lutināta, 21. augustā Ilzenē notika sporta un atpūtas diena “Sporto un asini prātu”.  Organizatori bija sarūpējuši dažādas disciplīnas, kurās dalībnieki varēja pierādīt gan savu veiklību un pacietību, gan atjautību un komandas saliedētību. Dalībnieki sacentās šādās aktivitātēs – “Kombinētā stafete”,…
Lasīt visu

Skip to content