2021 - Alūksnes novads

Gada arhīvs: 2021

Talkojam “Pienenītē”

Alūksnes PII „Pienenīte” aktīvi piedalījās bērnudārza teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā. Šogad talkas laikā tika savākti vairāki atkritumu maisi, talkā piedalījās gan skolotājas, gan tehniskie darbinieki. Aktīvākie talcinieki negaidīja Lielās talkas dienu, lai uzsāktu apkārtējās vides sakopšanu un bērnudārza teritorijas kārtošanu,…
Lasīt visu

Īstenoti Zivju fonda projekti

2021. gadā Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” īstenojusi septiņus Zivju fonda (ZF) atbalstītus projektus.  ZF atbalstītā konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā,…
Lasīt visu

Strautiņu pamatskola iesaistījusies projektā par skolēnu labbūtības stiprināšanu

Strautiņu pamatskola aktīvi piedalījās projektā “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Alūksnes novadā”, kura mērķis ir skolēnu labbūtības stiprināšana, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz jauniešu psihoemocionālo veselību. Šī projekta realizācijai tika iegūti 1000,00 EUR. 2021. gada 5. novembrī tika…
Lasīt visu

Draudzības diena

Pie mums Pienenītē 14. februāris ir draudzības diena. Parasti katra grupiņa cits citam gatavoja priekšnesumus un dāvanas kā draudzības apliecinājumu. Šogad Draudzības dienā noskaidrojām, kas tad īsti ir draudzība? Bērni saka: tā esot smaidīšana, saticība, labestība un dalīšanās ar končām….
Lasīt visu

Draudzības diena

Pie mums Pienenītē 14. februāris ir draudzības diena. Parasti katra grupiņa cits citam gatavoja priekšnesumus un dāvanas kā draudzības apliecinājumu. Šogad Draudzības dienā noskaidrojām, kas tad īsti ir draudzība? Bērni saka: tā esot smaidīšana, saticība, labestība un dalīšanās ar končām….
Lasīt visu

Pienenīte pret iesnām…

Ikdienā izmantojam katru iespēju  lai izzinošā  un izklaidējošā veidā pievērstu bērnu uzmanību savai veselībai. Notiek ikdienas rīta rosmes, vingrošana gan telpās gan ārā. Gaisa un ūdens peldes vasarā, notiek pēdu rūdīšanās sajūtu takā, laukumiņā, gan arī katrā grupā uz pašdarinātajiem …
Lasīt visu

Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu otrās redakcijas publisko apspriešanu

Ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.368 “Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidotās (2.0) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tiks uzsākta pilnveidotās Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas laiks: no 2022.gada 10.janvāra…
Lasīt visu

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

  Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 04.03.2024. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2024.gada 29.februāra lēmumu Nr.29 (protokols Nr.3, 12.p.) „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas…
Lasīt visu

Pieņemts lēmums par daudzdzīvokļu mājas Torņa ielā 15 5. kāpņu telpas atjaunošanas 1. kārtas darbu īstenošanu

SIA “Alūksnes nami” informē, ka 2021. gada 17. decembrī ir noslēgusies Torņa ielas 15, Alūksnē, iedzīvotāju aptauja par ēkas 5. kāpņu telpas atjaunošanai nepieciešamo aizdevumu, lai veiktu remontdarbus kopīpašuma daļā un atjaunotu konstrukcijas un inženiertīklus līdz dzīvokļiem. No visiem dzīvokļu…
Lasīt visu

ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT!

Ziemassvētku gaidīšanas laikā 1.grupas bērnus sagaidīja dažādi pārsteigumi. Katru rītu vecāki pārsteidza ar glīti iesaiņotām dāvanām, kurās  bija dažādas galda spēles, gan arī vēstules ar dažādiem uzdevumiem, kas visiem kopā  jāpaveic. Bērni kopā ar skolotāju pušķoja eglīti, iekāra rotas, rotājām…
Lasīt visu

Skip to content