oktobris 2021 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: oktobris 2021

Paveiktie darbi daudzdzīvokļu māju pagalmos

Pavasarī Alūksnes novada dome piešķīra pašvaldības budžeta līdzfinansējumu diviem iesniegtajiem projektu pieteikumiem daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai – Pils ielā 38 un Bērzu ielā 7.  Šo līdzfinansējumu Alūksnes novada pašvaldība piešķir saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo…
Lasīt visu

Aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2022.gadam

SIA “Alūksnes nami” aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2022.gadam! Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”. Ņemot vērā Valstī noteiktos ierobežojumus, Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājas, kuras…
Lasīt visu

Jaunas fizisko aktivitāšu iespējas…

2021. gada pavasarī Malienas pamatskola iesaistījās Alūksnes BJC organizētajā Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā. Mūsu konkursam iesniegtais projekts “Aktīvo starpbrīžu joslas un traversa sienas izveide Malienas pamatskolā” tika atbalstīts, piešķirot tā realizācijai 280.00 Euro. Ideja piedalīties konkursā ar šo…
Lasīt visu

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” ir starp 22 Latvijas izglītības iestādēm, kas saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli

Alūksnes PII “Sprīdītis” ir starp tām 22 Latvijas izglītības iestādēm, kas aprīlī ieguva “eTwinning Skola” statusu. Oktobra beigās izglītības iestādes beidzot saņems arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības,…
Lasīt visu

Alūksnes bērniem sociālā rehabilitācija atkal pieejama tuvu mājām

 No 14.10.2021. Alūksnes novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem ir pieejami sabiedriskā labuma organizācijas Brīnummāja sociālās rehabilitācijas izbraukuma pakalpojumi. Jaunajās Sociālo pakalpojumu centra telpās, Uzvaras ielā 1, Alūksnē klientiem būs pieejamas logopēdijas…
Lasīt visu

Līdz 29. oktobrim reģionālo maršrutu autobusi kursēs saskaņā ar skolēnu brīvlaika grafiku

Līdz 29. oktobrim reģionālo maršrutu autobusi kursēs saskaņā ar skolēnu brīvlaika grafiku; Autotransporta direkcija aicina pirms brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu Ņemot vērā valdības lēmumu pagarināt skolēnu rudens brīvlaiku līdz 2021. gada 29. oktobrim, laika posmā no 23. līdz 29. oktobrim reģionālo maršrutu autobusi kursēs…
Lasīt visu

Pašvaldība noslēdz līgumu par būvniecības pabeigšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkā

Alūksnes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “RERE MEISTARI” par būvniecības pabeigšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu ēkā. Būvniecības pabeigšana ietver līdz šim ēkā veikto būvdarbu izpēti, novērtēšanu un būvprojekta izmaiņu vai precizējumu izstrādi, būvdarbu pabeigšanu un…
Lasīt visu

Bijušo Sociālo lietu pārvaldes ēku iekļauj iznomājamo un atsavināmo īpašumu sarakstā

Šī mēneša Tautsaimniecības komitejā deputāti skatīja jautājumu par pašvaldības īpašuma, Lielā Ezera ielas 11 (bijusī Sociālo lietu pārvaldes ēka, piegulošais zemesgabals un palīgēka), iekļaušanu pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā, paredzot, ka šis īpašums var tikt nodots atsavināšanai. Izvērtējot…
Lasīt visu

Skip to content