janvāris 2021 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: janvāris 2021

Apstiprināts Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas plāns

Alūksnes novada dome 28. janvāra sēdē apstiprināja Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2021.-2025. gadam Alūksnes novadā. Plašāk ar to aicinām iepazīties ŠEIT. Plānā ietverts attiecīgajam periodam sastādīts darbības plāns Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai, invazīvā…
Lasīt visu

Februārī plānots uzsākt bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi

Alūksnes novada pašvaldība sāks īstenot projektu (Nr.5.2.1.2/20/A/006), kura mērķis ir izveidot bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumu, vienlaikus attīstot šo atkritumu pārstrādi un veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu. Projekta ietvaros tiks izbūvēts iežogots kompostēšanas laukums 3000 m2 platībā ar…
Lasīt visu

Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta nosūtījuma varēs nodot līdz 7. februārim

Saglabājot iespēju iedzīvotājiem, kuriem ir saslimšanas simptomi, laikus veikt Covid-19 analīzes, Veselības ministrija lēmusi līdz 7. februārim pagarināt termiņu, līdz kuram uz testu var pieteikties bez ārsta nosūtījuma. Ja cilvēkam ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra,…
Lasīt visu

Domes sēdes 28.01.2021. darba kārtība

28.01.2021., plkst. 10:00 Videokonferencē Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par dzīvojamās mājas “[..]”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Par dzīvojamās mājas “[..]”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa…
Lasīt visu

Noteikta slimības palīdzības pabalstu plašāka pieejamība

Finanšu ministra vadības darba grupā atbalstīts Labklājības ministrijas priekšlikums par slimības palīdzības pabalsta plašāku pieejamību, jo Covid-19 izplatība nav mazinājusies, un ir pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. Tai skaitā, nosakot attālināto mācību procesu jaunāko klašu skolēniem. Attālināto apmācību ieviešana būtiski ietekmē…
Lasīt visu

Būs jauni saistošie noteikumi par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu

Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas un Finanšu komitejas sēdē janvārī tika izskatīts pašvaldības jauno saistošo noteikumu projekts “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā”. Tie noteiks ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu Alūksnes…
Lasīt visu

Labklājības ministrija aicina iepazīties ar informāciju par sociālo atbalstu valstī Covid-19 laikā

Aicinām iedzīvotājus par dažādiem valstī noteiktiem sociālā atbalsta veidiem interesēties Labklājības ministrijas mājas lapā, kur apkopota plaša informācija. Apkopotā informācija atrodama ŠEIT. Mājas lapā pieejama gan vispārīga informācija par sociālo atbalstu (atbalstu vecākiem slimības palīdzības pabalsta veidā, trūcīgo un maznodrošināto…
Lasīt visu

Psihoemocionāla atbalsta bezmaksas saņemšanas iespējas Covid-19 laikā

Covid-19 izplatības rezultātā pieaug trauksme un psiholoģiskā spriedze sabiedrībā. Publicējam vienkopus aktuālos bezmaksas palīdzības tālruņus, kur var saņemt bezmaksas psiholoģisko un emocionālo atbalstu: Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”. Diennakts krīzes tālruņi – 67222922 (LMT), 27722292 (Bite) – emocionālais un psiholoģiskais…
Lasīt visu

Tautsaimniecības komitejas 18.01.2020. darba kārtība

18.01.2021., plkst. 10:00 Videokonferencē Darba kārtībā: Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā 2 atradnē “Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “Birzgale”,…
Lasīt visu

 Uz laiku pārtrauc audzēkņu klātienes apmeklējumu bērnudārzā “Sprīdītis”

Ņemot vērā saslimušo ar Covid-19 un kontaktpersonu  skaitu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” un Slimību profilakses kontroles centra rekomendāciju, saskaņā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa rīkojumu no 2021. gada 15. janvāra līdz 28. janvārim ir pārtraukta bērnudārza darbība….
Lasīt visu

Ja Covid-19 dēļ bērns nedrīkst apmeklēt bērnudārzu, vecāks var saņemt slimības palīdzības pabalstu bērna pieskatīšanai

No 2020.gada 30.novembra ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs pabalstu par kalendārajām…
Lasīt visu

Skip to content