Arhīvs par mēnesi: maijs 2020

Uzņēmēji aicināti piedalīties seminārā “Biznesa procesi un digitalizācija: ražošana”

Vidzemes plānošanas reģions izsludina jau ceturto bezmaksas semināru “Biznesa procesi un digitalizācija: ražošana”, kas notiks 4. jūnijā plkst. 10:00-12:00 (pievienošanās no plkst. 9:40) tiešsaistes platformā “Zoom”. Lai reģistrētos semināram, lūdzam aizpildīt anketu (pieejama šeit). Ekspertu pieredzes stāsti, kā un kāpēc…
Lasīt visu

Piemēro nomas maksas atbrīvojumus vai samazinājumus komersantiem saistībā ar Covid-19

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, Alūksnes novada pašvaldība sniegs atbalstu uzņēmumiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā…
Lasīt visu

Pagarina pieteikšanos nomas tiesību izsolei pakalpojumu sniegšanai plānotajā Veselības veicināšanas pakalpojumu centrā

Alūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi Veselības veicināšanas pakalpojumu centra kompleksa nomas tiesību izsoli. Nomas tiesību izsole izsludināta ar mērķi atrast nomnieku plānotajam Veselības veicināšanas pakalpojumu centram saimnieciskās darbības veikšanai, sniedzot publiski pieejamus veselības veicināšanas un ar tiem saistītus pakalpojumus atbilstoši…
Lasīt visu

Domēs sēdes 28.05.2020. darba kārtība

28.05.2020., plkst. 10:00 Videokonference Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gāzītes”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. Par uzņēmējdarbībai nozīmīgiem pašvaldības ceļiem Alūksnes novada teritorijā. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26….
Lasīt visu