septembris 2020 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: septembris 2020

Pašvaldība aicina uzņēmējus

Ar mērķi radīt uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, Alūksnes novada pašvaldība aicina komersantus, kuri investē vai paredz investēt attīstībā ap 100 tkst. EUR un plāno jaunu darbavietu radīšanu, pašvaldībā rakstiski apliecināt interesi par nepieciešamību. Lūdzam līdz 15….
Lasīt visu

Top “Malēnieša pasaule” – jaunā Jaunlaicenes muižas muzeja pamatekspozīcija

2020. gada aprīlī muzejs sāka īstenot projektu “Jaunlaicenes muižas muzeja pamatekspozīcijas “Malēnieša pasaule” izveidošana”.    Jaunā pamatekspozīcija stāstīs par malēniešu atšķirīgo dzīves uztveri, izdomas un jaunradīšanas spējām, māņticībām un nostāstiem, malēnieša pasaules izpratni, labā un ļaunā apziņu, malēniešu zemes rašanos…
Lasīt visu

Pašvaldība piešķir stipendijas topošajiem mediķiem

Alūksnes novada domes sēdē 24. septembrī pieņemts lēmums turpināt pašvaldības stipendijas piešķiršanu diviem topošajiem mediķiem.  Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”, Alūksnes novada pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju studentiem un rezidentiem, lai veicinātu kvalificētu…
Lasīt visu

Vidzemes plānošanas reģions iniciē valsts līmeņa diskusiju par alternatīvu vietējās mobilitātes risinājumu ieviešanu reģionos

24. septembrī Vidzemes plānošanas reģions organizēja sanāksmi, lai valsts līmenī iniciētu diskusiju  par nepieciešamību ieviest alternatīvus mobilitātes risinājumus attālos lauku reģionos. Sanāksmes dalībnieki tika informēti par pilotprojekta “transports pēc pieprasījuma” ieviešanas rezultātiem un secinājumiem, kas jāņem vērā, lai attīstītu alternatīvus…
Lasīt visu

Zemessardze izsaka pateicību Alūksnes novadam par atbalstu militārajās mācībās

27. septembrī Vidzemē noslēdzās Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes lauka taktiskais vingrinājums “Zobens 2020”, kas notika Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla “Namejs 2020” ietvaros. Mācību laikā tika pārbaudīta brigādes vienību spēja veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma scenārija ietvaros. Karavīri un zemessargi Vidzemē,…
Lasīt visu

Konstatēts COVID-19 gadījums: Pašvaldība aicina rūpīgi ievērot visas epidemioloģiskās drošības prasības!

Sakarā ar 28. septembrī saņemto ziņu, ka vienam Ziemeru pamatskolas skolēnam ir konstatēta saslimšana ar Covid-19, pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju rūpīgi un atbildīgi ievērot visas epidemioloģiskās drošības normas. Uzsveram, ka saslimšana skolēnam nav saistīta ar kontaktēšanos skolā. Izglītības iestāde ir…
Lasīt visu

VIAA projekta ietvaros SIVA nodrošina piecas profesionālās pilnveides programmas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedāvā strādājošiem iedzīvotājiem iespēju apgūt kādu no profesionālās pilnveides izglītības programmām Jūrmalā. Profesionālās pilnveides izglītības programmas tiek nodrošinātas Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros….
Lasīt visu

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksne, Alūksnes novads pirmās redakcijas publiskā apspriešana

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 30. jūnijā Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 193 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu…
Lasīt visu

ALŪKSNES PII “SPRĪDĪTIS” – PIRMIE EKOSKOLU VĒSTNIEKI LATVIJĀ

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks  22. septembrī, plkst. 11:00 – 13:00, tiešraidē, Vides izglītības fonda Facebook platformā: https://www.facebook.com/videsfonds/.  Šogad jau 183 izglītības iestādes saņem Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Alūksnes PII “Sprīdītis” ir pirmie un šobrīd vienīgie Latvijā,…
Lasīt visu

Alūksnes mazdārziņu teritoriju atkritumu apsaimniekošana

Alūksnes novada pašvaldība ar uzņēmumu Pilsētvides Serviss SIA ir vienojušies par atkritumu apsaimniekošanas sakārtošanu mazdārziņos “Kalnadruvas”, “Pullans” un “Sīļi”. Lai šo teritoriju iedzīvotājiem, zemes lietotājiem un dārziņu apsaimniekotājiem nebūtu jāplāno atkritumu izvešana ārpus teritorijas vai to dedzināšana uz vietas, aicinām…
Lasīt visu

Skip to content