janvāris 2022 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: janvāris 2022

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs Alūksnē atklāj biznesa inkubatora atbalsta vienību

Piektdien, 28. janvārī, reģionālajā vizītē Alūksnes novadu apmeklēja Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis. “Prieks, ka Ekonomikas ministrijas pārstāvji saredz attīstības potenciālu Alūksnes novada uzņēmējos un viņu produkcijas eksportspējā, atbalsta uzņēmēju vēlmi paplašināties. Meklēs iespējas,…
Lasīt visu

Mārkalnes iedzīvotāju tikšanās par pašvaldības mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu

Mārkalnes iedzīvotāju tikšanās par pašvaldības mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu

27. janvāra vakarā Mārkalnes pagasta pārvalde bija aicinājusi iedzīvotājus uz tikšanos par Alūksnes novada pašvaldības mērķprogrammas līdzekļu izlietojuma mērķiem pagasta infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai 2022. gadā. Iedzīvotāji tika aicināti anketā paust savu viedokli par kādu no diviem iespējamiem projektiem…
Lasīt visu

TIKŠANĀS ATCELTAS! Zeltiņu pagasta iedzīvotājus aicina uz tikšanos par pašvaldības finansējuma izlietojumu pagasta attīstībai

Sakarā ar Covid-19 saslimstības palielināšanos 7. un 8. februārī plānotās tikšanās ar iedzīvotājiem IR ATCELTAS! 7. februārī 17.30 Zeltiņu pagasta pārvaldē un 8. februārī 16.00 Zeltiņu tautas namā pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus uz tikšanos par Alūksnes novada pašvaldības mērķprogrammas pagastu…
Lasīt visu

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

Šodien, 27. janvārī, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais…
Lasīt visu

SNIEGA NEDĒĻA 2022

SNIEGA NEDĒĻA 2022

Janvāris “Sprīdītī” sākas sniegoti un ar āra aktivitātēm. No 10.-14. janvārim Pasaules  Sniega Dienas ietvaros organizējām Sniega nedēļu 2022. Aktivitātes tika plānotas katrai grupai individuāli, kā arī šajā nedēļā piedzīvojam krasas laikapstākļu maiņas no -17grādiem līdz +4 grādiem, kas mums…
Lasīt visu

Latvijas labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu nozares uzņēmumus meklē arī Alūksnes novadā

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izvirzīt labākos novada tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu nozares uzņēmumus konkursam “Latvijas labākais tirgotājs 2021”. Konkurss notiek divās kārtās – pirmo organizē pašvaldības, izvirzot labākos novada uzņēmumus 2. kārtai. Savukārt otro kārtu, kas notiks no 1. marta…
Lasīt visu

Atklātā Konkursa ”Latvijas labākais tirgotājs 2021” nolikums

KONKURSA MĒRĶIS Sekmēt pašvaldību iedzīvotāju saņemto preču un pakalpojumu kvalitāti. Popularizēt valsts labāko ražošanas uzņēmumu preci. Veicināt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas standartu un kultūras uzlabošanu uzņēmumā, vienlaikus paaugstinot tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu nozares uzņēmēju piedāvātā servisa kvalitāti, motivējot apkalpojošā personāla…
Lasīt visu

Ar ERASMUS+ programmas projektu iespējām iepazīstina pensionāru un invalīdu biedrību pārstāvjus

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji tikās ar Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” un Alūksnes Invalīdu biedrības pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar iespējām iesaistīties ERASMUS+ programmas maza mēroga partnerības projektos.   Ar biedrību pārstāvjiem tikās Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un investīciju…
Lasīt visu

Maznodrošinātām un trūcīgām personām izsniegs medicīniskās sejas maskas

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde sāk izsniegt medicīniskās maskas iedzīvotājiem ģimenēs, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss.   Maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības persona varēs saņemt vienu masku iepakojumu, kurā ir 50 maskas. Aicinām maskas saņemt pie sociālajiem darbiniekiem: Alūksnes…
Lasīt visu

Uzaicinājums uz Mārkalnes pagasta iedzīvotāju tikšanos

UZAICINĀJUMS Mārkalnes tautas namā 27.01.2022., pl.16:30, uz pagasta iedzīvotāju tikšanos par Alūksnes novada pašvaldības mērķprogrammas līdzekļu izlietojuma mērķiem pagasta infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai 2022. gadā Apspriežamie projekti: 1) Par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga ceļa “Ezīšava-Mārkalne” 0,00-0,200 km posma pārbūvi. 2)…
Lasīt visu

Mārkalnes pagastā pārvieto šķiroto atkritumu konteinerus uz pašvaldības īpašuma teritoriju

Mārkalnes pagasta pārvalde no 17. janvāra ir pārvietojusi šķiroto atkritumu konteinerus no privāta īpašuma “Centra Kurtuve” teritorijas uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošo īpašumu “Pūcīte”, Mārkalnē, pie malkas šķūņa. Īpašumā “Pūcīte” (36760050110) pie malkas šķūņa iedzīvotājiem pieejams atkritumu šķirošanas laukums Shēma,…
Lasīt visu

Skip to content