aprīlis 2019 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: aprīlis 2019

LIELDIENU SVĒTKI

Klausījos(i) brīnījos(i) Kas aiz kalna gavilēja: Lieldieniņas braukšus brauca, Asnus veda vezumā(i) Pirms Lieldienām grupās ieradās Lieldienu Zaķis (Dita HOLLA), kurš iepazīstināja bērnus ar Lieldienu aktivitāšu kartēm. Bez tam katras grupas bērniem tika uzdots mājas darbs –  izkrāsot papīra olas…
Lasīt visu

Alūksnes novada pašvaldība izsludina atkārtotu pieteikšanos līdzfinansējumam daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai

Alūksnes novada pašvaldība izsludina atkārtotu pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2. līdz 31. maijam. Minēto līdzfinansējumu pašvaldība piešķir saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Tie…
Lasīt visu

Atceļ satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem pagastu teritorijās

Sakarā ar pavasara šķīdoņa izbeigšanos, ar 24.04.2019. atcelts Alsviķu pagasta pārvaldes 15.03.2019. rīkojums Nr. APP/1.4/19/9 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu”. Annas pagasta pārvalde informē, ka no 12.04.2019. tiek atcelti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz pašvaldības ceļiem Annas pagastā. Sakarā ar ceļu rūguma…
Lasīt visu

SIA “Alūksnes putnu ferma” – mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana

SIA „Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀ REDAKCIJA PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA UZSĀKŠANU UN…
Lasīt visu

Alūksnes novada bērnu vecākus un pedagogus aicina uz lekciju par digitālo ierīču veselīgu lietošanu 24. aprīlī Alūksnes pilsētas sākumskolā

 Ikviens Alūksnes novada pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecāks un pedagogs ir laipni aicināts apmeklēt lekciju par digitālo ierīču veselīgu lietošanu, ko Alūksnes novadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība” dāvināja kompānija “Amigo”.  Lekcija sākotnēji tika…
Lasīt visu

Skip to content