marts 2021 - Page 2 of 3 - Alūksnes novads

Arhīvs par mēnesi: marts 2021

Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde aicina rezerves karavīrus piedalīties militārajās mācībās

Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde aicina Vidzemē dzīvojošos rezerves karavīrus izmantot iespēju atsvaidzināt un uzlabot militārās prasmes, piedaloties šogad notiekošajās militārajās mācībās, tādejādi uzturot gatavību valsts aizsardzības uzdevumiem. Šobrīd 2.Vidzemes brigādes bataljonu pārstāvji ir sākuši uzrunāt rezerves karavīrus, lai informētu par trim…
Lasīt visu

Alūksnes novada pašvaldība gatava nodrošināt vakcinācijas centra izveidi Alūksnē

Piektdien, 12. martā, Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija nolēma organizēt vakcinācijas centru Alūksnes Kultūras centra telpās, lai varētu nodrošināt operatīvāku novada iedzīvotāju vakcinēšanas procesu pret Covid-19 brīdī, kad būs pieejams liels vakcīnu skaits. Civilās aizsardzības komisijas sēdi vadīja Alūksnes…
Lasīt visu

Tautsaimniecības komitejas 15.03.2021. darba kārtība

15.03.2021., plkst. 10:00 Videokonferencē Darba kārtībā: Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā [..], Alūksnes novadā. Par Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes…
Lasīt visu

Aicina aizpildīt aptauju par Sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežinieki” attīstību

Tuvākajā nākotnē Alūksnes novada pašvaldība plāno uzlabot minētās teritorijas infrastruktūru un iespēju robežās paplašināt pieejamo aktīvās atpūtas un sporta pakalpojumu klāstu. Lai šo ieceri veiksmīgāk realizētu, pašvaldība vēlas uzklausīt arī iedzīvotāju vēlmes un idejas, kas saistītas ar šīs teritorijas tālāko…
Lasīt visu

Pašvaldība aicina dzīvokļu īpašniekus izteikt viedokli par māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

Alūksnes novada pašvaldība aicina tos novada iedzīvotājus, kam pieder dzīvoklis SIA “Alūksnes nami” apsaimniekotās vai pārvaldītās mājās, līdz 31. martam aizpildīt aptaujas anketu. Aptaujas mērķis ir apzināt dzīvokļu īpašnieku viedokli par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un…
Lasīt visu

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.03.2021. darba kārtība

10.03.2021., plkst. 10:00 Videokonferencē Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupām. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm. Par valsts budžeta finansējuma…
Lasīt visu

Apmācības mazajiem uzņēmējiem

Esošais un topošais mazā uzņēmuma īpašniek, izmanto iespēju un iegūsti jaunas zināšanas bezmaksas tiešsaistes apmācībās “Mājražotāja zīmola stāsts digitālajā laikmetā”! Apmācības norisināsies 3 dienas no plkst.13:00 līdz 16:15 platformā zoom. 12.martā, plkst.13:00 Tēmas: Savas uzņēmējdarbības un nepieciešamo uzlabojumu novērtējums, misija,…
Lasīt visu

Pētījums atklāj Alūksnes apbūves raksturu un sniedz ieteikumus attīstībai

Materiāla sagatavošanā izmantots teksts no SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA” izstrādātā pētījuma “Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektoniskā apsekošana un teritorijas attīstības ieteikumi”.  SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA” veikto pētījumu Alūksnes novada pašvaldība pielietos teritorijas izmantošanas…
Lasīt visu

Pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus novada apbūves noteikumiem

 Pagājušā gada oktobrī Alūksnes novada domes deputāti pieņēma lēmumu uzsākt grozījumu izstrādi novada teritorijas plānojuma sastāvdaļā – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas iesniegt priekšlikumus.  Galvenais grozījumu izstrādes mērķis ir panākt, lai ar šī…
Lasīt visu

Iedzīvotājus aicina izteikt priekšlikumus Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

    Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 270 “Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015 -2027. gadam  grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uzsākta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. Iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas aicināti iesniegt savus priekšlikumus…
Lasīt visu

Būs jauni saistošie noteikumi par tirdzniecību publiskās vietās

25. februārī Alūksnes novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 6/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”, kas šobrīd nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.  Saistošie noteikumi nosaka tirdzniecības vietas Alūksnes novada teritorijā, realizējamo preču grupas, tirdzniecības…
Lasīt visu

Piemaksas pirmsskolas izglītības pedagogiem

 Alūksnes novada dome 25. februāra sēdē pieņēma lēmumu par valsts un pašvaldības budžeta finansējuma sadali un pašvaldības budžeta finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kas nodrošina pirmsskolas izglītību, piemaksām Covid-19 pandēmijas laikā.   Finansējums piešķirts…
Lasīt visu

Līdz 7. martam jādeklarē dzīvesvieta pašvaldībā, kur vēlēsies balsot pašvaldību vēlēšanās

2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs vēlēšanu iecirkņos, kas vēlētājiem ļaus balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā (deklarētā)…
Lasīt visu

Skip to content